29-09-2015

Relpol – perspektywa długoterminowa wskazuje na możliwość wzrostu kursu akcji tej spółki Z 6 złotych i 68 groszy do …10 złotych i 22 groszy (!)

Relpol znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 22 października 2014 roku.

Na wykresie kursu akcji tej spółki nie doszło jeszcze do realizacji formacji nietypowego podwójnego dna.

W przypadku wypełnienia się tej formacji powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 10 złotych i 22 groszy.

RELPOL

relpol

Co ważne warto zauważyć, że Relpol został zaliczony przeze mnie do grupy ,,spółek atrakcyjnych fundamentalnie”.

O tym, jakie kryteria stanowią o tym, że dana spółka określona może być mianem ,,spółki atrakcyjnej fundamentalnie” można przeczytać w poniższym pliku:

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

Sławomir Kłusek, 29 września 2015 roku

0