04-05-2016

,,Rekomendacja sprzedaży akcji spółki w kontekście uwarunkowań technicznych i psychologicznych” jako problem badawczy (przykład spółki KGHM)

28 kwietnia 2016 roku agencja ISBnews poinformowała, że bank inwestycyjny Goldman Sachs wydał rekomendacje ,,sprzedaj dla akcji spółki KGHM.

http://stooq.pl/n/?f=1041829&search=kghm

Ze swej strony pragnę zauważyć, że rekomendacja ta wydana została w bardzo specyficznych okolicznościach technicznych i psychologicznych.

Technika

Warto spojrzeć na wykres kursu akcji spółki KGHM stworzony  w oparciu o dane tygodniowe.

W kwietniu mieliśmy do czynienia z bardzo specyficznym układem technicznym.

Oto żółta średnia ruchoma ze 100 miesięcy spadała, średnie z 15 (czerwona oraz 45 miesięcy (różowa) znajdowały się poniżej średniej z owych 100 tygodni a oscylator stochastyczny znalazł się w strefie wykupienia.

KGHM

KGHM

Z technicznego punktu widzenia stanowiło to (moim zdaniem) sygnał sprzedaży stwarzający ryzyko stosunkowo słabego zachowania kursu akcji na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy.

Psychologia

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia analitycznego postawiłem pewną ogólną prognozę. Prognoza ta brzmi: kursy akcji tych spółek o których się teraz mało mówi w mediach zachowają się w średnim terminie (czyli w okresie do 1 roku) lepiej niż kursy akcji tych spółek o których teraz mówi się w mediach dużo.

Zakładam bowiem prawdziwość sentencji: ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos”

Oczywiście popularność spółki w mediach może być mierzona w różny sposób. W dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa Internet.

W związku z tym założyłem, że miarą popularności spółki w mediach będzie liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni.

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci

Wspomnianą liczbę wpisów ustaliłem na podstawie danych na koniec dnia 3 maja 2016 roku. Mam oczywiście świadomość, że jest to tylko jedna z miar popularności spółki w mediach.

Liczba tych wpisów w odniesieniu do KGHM wynosiła 7809.

To bardzo dużo Wokół spółki panuje rozgłos.

Wniosek końcowy

Być może z punktu widzenia przyszłego zachowania kursu akcji X znaczenie ma np. to  w jakich okolicznościach technicznych i psychologicznych wydawana jest rekomendacja ,,sprzedaj” (oparta zapewne na przesłankach fundamentalnych) dla owej spółki X. Być może …

Warto w tym kontekście dokonywać samodzielnych przemyśleń…

Sławomir Kłusek, 4 maja 2106 roku

Treści  zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0