11-07-2016

Realny średnioterminowy spadek cen ropy naftowej może przyczynić się do dalszych zniżek indeksu WIG20

Jestem zwolennikiem międzyrynkowej analizy technicznej.

Przejawia się ona między innymi w tym, że analizie poddawane są różne wykresy sil względnych.

Wykres siły względnej to wykres łączący różne punktu, którym odpowiadają wartości będące wynikiem podzielenie wartości jednego instrumentu finansowego w stosunku do innego instrumentu finansowego.

Analiza międzyrynkowa zakłada, że można analizować wykresy sił względnych 2 instrumentów, z których każdy z nich prezentuje inny segment rynku.

Przykładowo obecnie moją uwagę zwrócił wykres siły względnej CAC40/ropa naftowa.

Na wykresie tym po wybiciu z bardzo dużej formacji podwójnego dna doszło do spadkowej korekty.

CAC40/ropa naftowa 

WIG20

Moim zdaniem owa spadkowa korekta powoli dobiega końca.

Na stworzonym w oparciu o dane miesięczne wykresie mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem.

Oto w sytuacji, gdy średnia ruchoma, że 100 miesięcy znajduje się w trendzie wzrostowym oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

CAC40/ropa naftowa 

WIG20-BIS

Doświadczenie uczy, że tego typu sygnał może być traktowany jako sygnał kupna.

Co z tego wynika ?

Jeżeli faktycznie miałby być to sygnał kupna to…powinno dojść do wzrostu na wykresie siły względnej CAC40/ropa naftowa.

Oznaczałoby to, że indeks CAC40 powinien zachowywać się stosunkowo mocno a zachowanie cen ropy naftowej powinno być stosunkowo słabe.

Z różnych wykresów wynika, że spadki cen ropy naftowej towarzyszą raczej słabemu zachowaniu indeksów rynków wschodzących.

Skoro tak to w najbliższych kilku miesiącach można by chyba raczej oczekiwać jeszcze stosunkowo słabego zachowania indeksu WIG20.

Nie jest wykluczone, że dopiero tradycyjnie na jesieni (na przełomie października i listopada) może dojść do bardziej trwałego ożywienia popytu na akcje wchodzące w skład indeksu WIG20.

Sławomir Kłusek, 11 lipca 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0