08-08-2015

Raport Tygodniowy

Plik w PDF

RAPORT-TYGODNIOWY-10-08-2015

Plik w Word

RAPORT-TYGODNIOWY-10-08-2015

W minionym tygodniu rozpoczął się eksperyment ,,polityczny”.

Na podstawie kryteriów technicznych założyłem, że średnia procentowa zmiana kursów 8 wybranych spółek w okresie od 31 lipca 2015 roku do 31 lipca 2016 roku będzie lepsza, niż średnia procentowa zmiana indeksu WIG 20 w tym okresie.

Na razie eksperyment przebiega pomyślnie.

O ile od 31 lipca do 7 sierpnia 2015 roku kursy 8 wybranych spółek średnio wzrosły o 5,3 %, o tyle indeks WIG 20 spadł o 1,4 %.

(szczegóły na str.4-5 ,,Raportu Tygodniowego”)

0