27-03-2021

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40 wynosiła dotychczas 40,3 %

Dziś na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ przedstawiłem metodę rakiet giełdowych.

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-rakiet-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-wig20-wynosila-dotychczas-761/

Metoda ta generuje sygnały kupna.

W teście metody wydm giełdowych zakładam, że akcje spółki są sprzedawane po okresie 12 miesięcy.

Oto plik z wynikami testu metody rakiet giełdowych przeprowadzonego dla wszystkich spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40.

RAKIETY-GIELDOWE-mWIG40

Sławomir Kłusek, 27 marca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

9+