10-08-2015

Rafako – gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić powinno dojść do wzrostów kursu akcji tej spółki z 7 złotych i 20 groszy do 14 złotych i 52 groszy

Jedną z 4 pierwszych spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” była spółka Rafako.

Spółka ta znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 8 września 2015 roku. Niedługo będzie więc mijał rok od czasu wprowadzenia tej spółki do tej rubryki.

Przypomnę, że rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ma charakter edukacyjny. Do rubryki tej wprowadzam na zasadzie przykładu te spółki, których kurs wybił się z formacji podwójnego dna.

Formacja podwójnego dna może mieć charakter typowy lub nietypowy.

Różnica pomiędzy formacją typowego a nietypowego podwójnego dna polega na tym, że o ile w przypadku formacji typowego podwójnego dna dołki położone są na tym samym lub prawie dokładnie tym samym poziomie, o tyle w przypadku formacji nietypowej dołki położone są na poziomach zupełnie różnych.

W pewnym momencie kurs spółki Rafako wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to pojawienie się szansy na wzrost kursu akcji tej spółki do 14 złotych i 52 groszy.

RAFAKO

Obecny kurs akcji spółki Rafako kształtuje się na wyraźnie niższym poziomie.

Warto zauważyć, że (co jest bardzo pozytywne) przełamana została spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z 2006 oraz 2012 i 2013 roku.

Sławomir Klusek, 10 sierpnia 2015 roku

0