11-01-2021

Uwaga ! – od początku 2021 roku rozpoczynam testowanie przydatności sygnałów pytona giełdowego Ważydrąga

W 2020 roku testowałem metodę wydm giełdowych. W 2021 roku przeprowadzę pewien eksperyment. Będę sprawdzał jej przydatność w odniesieniu do pewnej grupy spółek.Dodatkowo podczas przeprowadzania analizy będę brać pod uwagę analizie poziom ceny oraz poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa.W związku z powyższym będzie można określać sygnały pytona giełdowego Ważydrąga.

1.Zdaniem Bulkowskiego wysokie stopy zwrotu przynoszą akcje o niskiej cenie i niskim poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa

Z badań Thomasa Bulkowskiego zamieszczonych w książce , Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) wynika, że najwyższą stopę zwrotu generalnie rzecz biorąc przynoszą spółki o niskiej cenie oraz o niskim poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa.

2.Jakie muszą być spełnione 3 kryteria, aby pojawił się sygnał pytona giełdowego Ważydrąga ?

Postanawiam w tym roku publikować w przypadku których akcji spółek spełnione są jednocześnie 3 kryteria

Kryterium 1 

Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Kryterium 2

2.Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najniżej pod tym względem wycenionych  akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Kryterium 3

3.Na wykresie kursu akcji spółki w danym dniu wygenerowany został sygnał kupna zgodny z metodą wydm giełdowych

Jeżeli jednocześnie w przypadku kursu akcji danej spółki spełnione są 3 wyżej wymienione kryteria to wówczas przyjmuję, że pojawił się sygnał pytona giełdowego Ważydrąga.

3.W przypadku akcji których spółek w 2021 roku pojawił się sygnał pytona giełdowego Ważydrąga ?

Zauważyłem, że w 2021 roku na razie sygnał pytona giełdowego Ważydrąga pojawił się 3 razy:

5 stycznia 2021 roku w przypadku akcji spółki Elkop

7 stycznia 2021 roku w przypadku akcji spółki Fon

8 stycznia 2021 roku w przypadku akcji spółki MW Trade

Będą się starał sprawdzić, jak zachowają się kursy akcji spółek, w przypadku których pojawił się sygnał giełdowego pytona Ważydrąga w okresie 12 miesięcy po pojawieniu się sygnału pytona giełdowego Ważydrąga

4.Na czym polega metoda wydm giełdowych i czy to prawda, że średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji po pojawieniu się sygnału kupna zgodnego z metodą wydm giełdowych była dość wysoka a szczególnie wysoka w przypadku akcji spółek, tańszych w momencie kupna od 10 złotych ?

Odpowiedź brzmi: TAK

Na czym polega wydm giełdowych ?

Opisuję to pod poniższymi linkami

http://analizy-rynkowe.pl/na-czym-polega-metoda-wydm-gieldowych-i-ile-wynosi-procentowa-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych/

http://analizy-rynkowe.pl/12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-wig20-wynosila-dotychczas-250/

http://analizy-rynkowe.pl/12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-mwig40-wynosila-dotychczas-235/

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-swig80-wynosila-dotychczas-297/

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-indeksu-gieldowego-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-indeksow-gieldowych-z-azji-wynosila-dotychczas-147/

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-tanszej-w-momencie-kupna-od-10-zlotych-spolki-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-in/

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-tanszej-w-momencie-kupna-od-10-zlotych-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-s/

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-12-miesieczna-zmiana-kursu-akcji-tanszej-w-momencie-kupna-od-10-zlotych-po-pojawieniu-sie-sygnalu-kupna-zgodnie-z-metoda-wydm-gieldowych-w-grupie-spolek-wchodzacych-aktualnie-w-sklad-indeksu-s/

Ankieta trwa !

Od 31 grudnia 2020 roku trwa ankieta. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w 2021 roku ?”.

http://analizy-rynkowe.pl/ankieta/

Spółkami tymi są: Atlas Est, Drozapol, KCI, Orco Group oraz Otmuchów). Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Ta ,,piątka” to grupa 5 spółek wprowadzonych ostatnio (czyli 31 grudnia 2020 roku) do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

Kurs każdej z tych spółek zniżkował wprawdzie w okresie od początku swych notowań, ale w przypadku każdej z nich pojawiają się symptomy zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Biorąc udział w ankiecie można przyczynić się do rozsławienia strony http://analizy-rynkowe.pl/  !

Strona http://analizy-rynkowe.pl/ funkcjonuje już ponad 6 lat a jej prowadzenie, że jednym z moich kluczowych celów życiowych.

Sławomir Klusek, 11 stycznia 2021 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

31+