05-09-2021

Jaką skuteczność wykazały sygnały pytona giełdowego Ważydrąga na tle zachowania Warszawskiego indeksu Giełdowego ?

7 września 2021 roku, czyli w najbliższy wtorek przypadać będzie siódma rocznica rozpoczęcia przeze mnie prowadzenia strony internetowej http://analizy-rynkowe.pl/. Jest dla mnie zaszczytem, że strona ta zaliczona została do grupy ,,najlepszych polskich blogów poświęconych głównie, albo w znacznej części inwestowaniu na giełdzie”, o czym można przeczytać pod linkiem: http://blogigieldowe.blogspot.com/.

Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ było i jest nadal testowanie przydatności sygnałów pytona giełdowego Ważydrąga. Sygnały te mają charakter czysto mechaniczny. Są one mechaniczne w tym sensie, że kiedy w przypadku konkretnej spółki, której akcje notowane są na giełdzie warszawskiej spełnione są jednocześnie 3 kryteria to wówczas w tym konkretnym dniu mamy do czynienia z pojawieniem się sygnału pytona giełdowego Ważydrąga.

Dziś postanowiłem dokonać pewnego podsumowania. W pliku sporządzonym według stanu na dzień 3 września 2021 roku zamieściłem dni, w których w odniesieniu do danej spółki pojawił się sygnał giełdowego Ważydrąga a także zaprezentowałem procentową zmianę kursu akcji konkretnej spółki w okresie od dnia pojawienie się sygnału do dnia 3 września 2021 roku a ponadto dla porównania przedstawiłem procentową zmianę Warszawskiego Indeksu Giełdowego w tym okresie.

PYTON-A-WIG

O tym na czym polega istota sygnałów pytona giełdowego Ważydrąga można przeczytać pod poniższym linkiem

http://analizy-rynkowe.pl/pyton/

Przy okazji chciałbym przypomnieć 3 pierwsze teksty, jakie 7 września 2014 roku zamieściłem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/

1) ,,Czy giełda jest barometrem gospodarki?”

http://analizy-rynkowe.pl/1/

2 ,,Czy na rynku akcji występuje sezonowość?”

http://analizy-rynkowe.pl/2/

3) ,,Dlaczego większość nie zawsze ma rację?”

http://analizy-rynkowe.pl/3/

Sławomir Kłusek, 5 września 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

13+