09-05-2022

Dokonałem przemyśleń i od chwili obecnej …wracam do zwyczaju publikowania sygnałów pytona giełdowego Ważydrąga

W poprzednim roku prezentowałem na bieżąco sygnały pytona giełdowego Ważyga. Wprawdzie w tym roku już nie zamierzałem ich prezentować, ale po bardzo długich przemyśleniach zmieniłem zdanie.

W tej sytuacji postanowiłem sprawdzić, kiedy w 2022 roku pojawiły się sygnały pytona giełdowego Ważydrąga. Sprawdziłem też jaka była procentowa zmiana kursu akcji spółki w odniesieniu do której pojawił się wspomniany sygnał do dnia 6 maja 2022 roku.

W związku z powyższym zamierzam także od teraz publikować znów informacje o pojawiających się sygnałach pytona giełdowego Ważydrąga.

Przypomnę, że sygnał  pytona giełdowego Ważydrąga pojawia się wówczas, gdy jedocześnie spełnione są 3 kryteria

Kryterium 1

Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Kryterium 2

Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najniżej pod tym względem wycenionych  akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Kryterium 3

Na wykresie kursu akcji spółki w danym dniu wygenerowany został sygnał kupna zgodny z metodą wydm giełdowych

W pliku w PDF przedstawiam tabelę, w której zamieszczone zostały dotychczas wygenerowane od początku 2022 roku sygnały pytona giełdowego Ważydrąga oraz procentowa zmiana kursu akcji poszczególnych spółek od dnia, w którym wygenerowany został sygnał pytona giełdowego Ważydrąga do dnia 6 maja 2022 roku.

PYTON-06-05-2022

W kolejnym pliku PDF przedstawiam tabelę, w której zamieszczone zostały dotychczas wygenerowane od początku 2021 roku sygnały pytona giełdowego Ważydrąga oraz procentowa zmiana kursu akcji poszczególnych spółek od dnia, w którym wygenerowany został sygnał pytona giełdowego Ważydrąga do dnia 30 grudnia 2021 roku

PYTON-30-12-2021

Efektywność sygnałów pytona giełdowego Ważydrąga w 2021 roku była niezadawalająca, słaba, być może nawet żenująca w stosunku do moich pierwotnych oczekiwań, ale ponieważ istota sygnałów pytona giełdowego Ważydrąga oparta jest na ciekawych podstawach technicznych i fundamentalnych zamierzam informacje o sygnałach  pytona giełdowego Ważydrąga publikować nadal.

O tym, czym są sygnały pytona giełdowego Ważydrąga pisałem 11 stycznia 2021 roku.

http://analizy-rynkowe.pl/pyton/

Sławomir Kłusek, 9 maja 2022 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

2+