20-11-2015

Przyznam, że jestem pod ogromnym wrażeniem zachowania kursu akcji spółki Relpol. Dlaczego ?

Spółka Relpol została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 22 października 2014 roku.

Od 21 października (czyli dnia sesyjnego bezpośrednio poprzedzającego dzień wprowadzenia do rubryki) do 19 listopada 2015 roku kurs akcji spółki Relpol zwyżkował o 11,5 %. W tym okresie indeks WIG20 spadł o 17,1 %.

Warto przyjrzeć się dwóm wykresom.

Wykres pierwszy prezentuje zachowanie kursu akcji spółki Relpol. Nie wypełniła się na nim jeszcze formacja nietypowego podwójnego dna.

RELPOL

relpol

Wykres drugi prezentuje zachowanie siły względnej kursu akcji spółki Relpol w stosunku do indeksu WIG20. Także w tym przypadku nie wypełniła się jeszcze formacja nietypowego podwójnego dna.

RELPOL/WIG20

RELPOL-WIG20

Skoro tak to można oczekiwać dalszych zwyżek zarówno kursu akcji spółki Relpol, jak również siły względnej Relpol/WIG20.

Biorąc to pod uwagę można spodziewać się lepszego zachowania kursu akcji spółki Relpol, niż indeksu WIG20.

Naturalnie pewności nie ma, ale przyznam, że oba wykresy wyglądają bardzo ciekawie.

Sławomir Kłusek, 20 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0