27-02-2018

Prof. Eryk Łon z Rady Polityki Pieniężnej zasugerował w dzisiejszym wywiadzie dla PAP, że polskiej gospodarce przydałoby się teraz pewne umiarkowane osłabienie kursu złotego

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej udzielił dziś kolejnego bardzo interesującego wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym wskazał, że ,, W świetle najnowszych prognoz dotyczących krajowej sytuacji makroekonomicznej optymalna w polskiej polityce pieniężnej w 2018 roku wydaje się być strategia utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie z jednoczesnym mocnym zastrzeżeniem, że w razie pojawienia się istotnych zagrożeń dla krajowej aktywności gospodarczej konieczne może być obniżenie stóp procentowych połączone z podjęciem innych, w tym także niestandardowych działań. W ostatnich kilku tygodniach pojawiły się bowiem sygnały zapowiadające wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w naszym kraju”.

Powiedział także, że ,,umiarkowane osłabienie złotego w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie byłoby powodem do zmartwienia, gdyż ,,zagrożeniem dla polskiej gospodarki może być zbyt mocny kurs złotego (…) ,,zagrożeniem dla polskiej gospodarki może być zbyt mocny kurs złotego. W tym kontekście warto odnotować wypowiedź wiceministra rolnictwa Jacka Boguckiego, który oświadczył, że ceny skupu świń w przeliczeniu na złote z uwagi na mające miejsce w ostatnich miesiącach uwarunkowania walutowe kształtują się na poziomie mało atrakcyjnym dla producentów trzody chlewnej”.

Członek Rady Polityki Pieniężnej zauważył, ze ,,w konsekwencji silnego umocnienia złotego na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy poziom kursów walutowych: euro w złotych oraz dolara amerykańskiego w złotych zbliżył się niebezpiecznie do granic opłacalności eksportu”.

Oto całość wywiadu

https://www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/lon-rpp-obecnie-strategia-utrzymywania-stop-bez-zmian-optymalna/

Warto więc bardzo uważnie spoglądać na wykres indeksu walutowego Polish Basket Zloty, który prezentowany jest przez portal https://stooq.pl/.

Polish Basket Zloty to wskaźnik walutowy odzwierciedlający cenę euro i dolara amerykańskiego w polskich złotych w proporcji 55:45. Wartość wskaźnika wyliczana jest z sumy iloczynu kursu EUR/PLN i współczynnika 0.55 oraz iloczynu kursu USD/PLN i współczynnika 0.45.

Wzrost tego wskaźnika oznacza, że złoty się osłabia. Spadek wskaźnika oznacza z kolei, że złoty się umacnia.

Popatrzmy na wykres. Indeks walutowy znajduje się w trendzie wzrostowym. Układ średnich jest bowiem typowy dla hossy.

POLISH BASKET ZLOTY 

BASKET

Pomiędzy kursem a oscylatorem stochastycznym pojawiła się dywergencja pozytywna, co sugeruje, że trend spadkowy wyhamowuje.

POLISH BASKET ZLOTY  

BASKET-BIS

Teraz pojawia się szansa na wybicie z podwójnego dna. Kluczowe znaczenie ma poziom 3,8458 z 8 lutego 2018 roku. Gdyby doszło do przebicia tego poziomu pojawiłoby się wybicia z podwójnego dna, co oznaczałoby by szansę na zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy.

POLISH BASKET ZLOTY   

BASKET-BIS-BIS

Tutaj można znaleźć notowania wskaźnika walutowego Polish Basket Zloty

https://stooq.pl/q/?s=pln_b&c=1d&t=l&a=lg&b=0

Prof. Eryk Łon oświadczył niedawno,,Kiedy nie byłem jeszcze członkiem Rady Polityki Pieniężnej inwestowałem na polskim rynku akcji i rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Teraz oczywiście tego już nie czynię. Natomiast to inwestycyjne doświadczenie nauczyło mnie, że w każdej godzinie, czy wręcz minucie a czasem nawet sekundzie trzeba być bardzo skoncentrowanym !. Taka postawa bardzo przydaje się w życiu publicznym”

http://eryklon.pl/

Sławomir Kłusek, 27 lutego 2018 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

9+