29-11-2015

Polscy eksporterzy mają szasnę zyskać na (być może) dalszym umocnieniu dolara amerykańskiego (w złotych), gdyż…

Przewidywanie przeszłości jest trudne.

Można jednak oglądając dany wykres X dokonywać różnych przemyśleń dotyczących tego wykresu (czyli wykresu X).

Można też oglądając wykres Y dokonywać szeregu przemyśleń dotyczących nie tylko tego wykresu (czyli wykresu Y), ale także …tamtego poprzedniego wykresu, czyli wykresu X.

Przedstawię pewien przykład.

Popatrzmy oto na wykres kursu dolara amerykańskiego (w koronach czeskich).

DOLAR AMERYKAŃSKI W KORONACH CZESKICH 

USD-CZK

Na wykresie tym doszło do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu dolara amerykańskiego (w koronach czeskich) o 31,3 %.

Zauważyłem, że wykresy: kursu dolara amerykańskiego (w koronach czeskich) – USD/CZK oraz kursu dolara amerykańskiego (w złotych) USD/PLN są ze sobą silnie powiązane.

USD-CZK-USD-PLN

Skoro tak to powiem w ten sposób: jestem w stanie wyobrazić sobie hipotetycznego analityka walutowego Kazimierza, który patrząc na oba wykresy pomyśli: ,,wydaję mi się, że skoro na wykresie kursu dolara amerykańskiego (w koronach czeskich) może jeszcze dojść do wzrostu o 31,3 %, gdyż nie wypełniła się na tym wykresie ogromna formacja podwójnego dna to…być może będzie temu towarzyszyć umocnienie kursu dolara amerykańskiego (w złotych), gdyż obie pary walutowe są ze sobą silnie powiązane.

Nie jest wykluczone, że pracownicy polskich przedsiębiorstw eksportujących swe produkty w dolarach amerykańskich będę z pewną nadzieją przyglądali się wykresowi kursu dolara amerykańskiego (w złotych)….

Nie  jest to wykluczone…

Sławomir Kłusek, 29 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0