15-09-2015

Polnord – bardzo duża formacja podwójnego dna stwarza szansę na wzrost kursu z 10 złotych i 78 groszy do 17 złotych i 47 groszy

Jednym z najważniejszych wydarzeń wczorajszej sesji był silny 4-procentowy skok kursu akcji spółki Polnord.

W rezultacie podjęta została próba rozpoczęcia kolejnej fali wzrostów kursu akcji tej spółki, która została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

Warto zauważyć, że na wykresie kursu akcji spółki Polnord doszło do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna.

POLNORD

POLNORD

Gdyby formacja podwójnego dna w przypadku kursu akcji spółki Polnord miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 17 złotych i 47 groszy.

Sławomir Kłusek, 15 września 2015 roku

 

0