23-09-2015

Pojawiła się szansa na relatywne długoterminowe umocnienie siły polskiego rynku akcji w stosunku do niemieckiego DAX-a !

Przeglądając różne wykresy sił względnych moją uwagę zwrócił znów wykres siły względnej ,,Indeks Cenowy”/DAX.

,,Indeks cenowy” obejmuje wszystkie akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect.

http://stooq.pl/q/p/?s=c_

Indeks ten obliczany jest przez portal http://stooq.pl/

DAX to podstawowy indeks niemieckiego indeksu akcji.

Warto zauważyć, że na długoterminowym wykresie owej siły względnej doszło do wybicia z dużej formacji podwójnego dna.

IC/DAX

IC-DAX

Zgodnie z teorią analizy technicznej stanowi to zapowiedź nadejścia fali silnych wzrostów siły względnej Indeks Cenowy/DAX.

Sławomir Kłusek,  23 września 2015 roku

0