09-08-2021

Indeks spółek sektora petrochemicznego WIG_MS_PET stoi przed szansą na zakończenie korekty spadkowej, gdyż formacja przenikania hossy budzi nadzieję na zwyżkę

Na początku pierwszej sesji giełdowej nowego tygodnia chciałbym zwrócić uwagę na wykres indeksu spółek sektora petrochemicznego. Indeks ten nosi nazwę WIG_MS_PET. Indeks ten obejmuje następujące spółki: PKN Orlen, PGNiG, Lotos, Grupa Azoty oraz Ciech.

Na wykresie indeksu WIG_MS_PET pojawił się pro-wzrostowy układ techniczny. Jest to korzystne zjawisko z punktu widzenia perspektyw Warszawskiego Indeksu Giełdowego, gdyż jak uczy doświadczenie zwyżkowym indeksu WIG_MS_PET towarzyszyły zazwyczaj zwyżki WIG-u.

WIG_MS_PET  oraz WIG

PET-1

Jakie argumenty przemawiają za tym, że indeks WIG_MS_PET może stać u progu nowej fali zwyżek ?. Przede wszystkim na wykresie indeksu WIG_MS_PET doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

WIG_MS_PET   

PET-2

Ponadto na wykresie indeksu WIG_MS_PET pojawił się sygnał kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych.

WIG_MS_PET    

PET-3

Z prowadzonych przeze mnie analiz wynika, że na przykład średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła dotychczas 76,1 %.

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

Wynik jest tak ogromny, dlatego, że w jednym przypadku (kursu akcji spółki Mercator) odnotowana została ekstremalnie wysoka stopa zwrotu na poziomie 6 412,4 % w skali 12 miesięcy.

Gdyby ją wyeliminować (choć właściwie dlaczego ?) średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła by 26,6 %, czyli też była wy wysoka.

Z kolei średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40 wynosiła dotychczas 40,3 %

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety-bis/

Po trzecie wreszcie po przebiciu spadkowej linii trendu poprowadzonej przez szczyty ze stycznia oraz listopada 2019 roku nastąpił tak zwany ruchu powrotny.

WIG_MS_PET    

PET-4

Wydaje się, że ruchu ten dobiega końca, gdyż pojawiła się świecowa formacja przenikania hossa i to w bardzo ciekawym momencie, czyli w sytuacji, gdy oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

WIG_MS_PET  

PET-5

Sławomir Kłusek, 9 sierpnia 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

9+