NAJNOWSZE ANALIZY

Podczas dzisiejszej sesji obserwujemy stosunkowo mocne zachowanie akcji spółek informatycznych. Kilka dni temu opublikowałem wykres indeksu WIG-Informatyka. Podtrzymuję średnioterminowe wnioski płynące z jego analizy. http://analizy-rynkowe.pl/wig-informatyka-wybicie-duzej-formacji-podwojnego-dna/ Warto przy okazji zwrócić uwagę na wykres cenowy ,,Informatyka”. Różnica pomiędzy tymi indeksami polega na tym, że udziały poszczególnych spółek informatycznych w indeksie WIG-Informatyka są bardzo różne (ogólnie mówiąc im […]

W jednym z poprzednich numerów ,,Raportu Tygodniowego” wskazywałam na realną możliwość przepływu kapitału z segmentu akcji spółek inflacyjnych w kierunku akcji spółek deflacyjnych, przy czym do owej przewidywanej tendencji odnosiłem się w horyzoncie powiedzmy kilkumiesięcznym. http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-01-12-2014/ (str.6-7) Z kolei patrząc na problem zdecydowanie bardziej długookresowo proponuje spojrzeć na wykres siły względnej indeksu amerykańskiego S&P 500 […]

Mówiąc o sezonowości na rynku akcji wskazuje się na takie zjawiska jak na przykład: stosunkowo korzystne zachowanie kursów akcji w styczniu, które nazywamy efektem stycznia, czy też na przykład stosunkowo niekorzystne zachowanie kursów akcji w okresie pomiędzy końcem kwietnia a końcem października danego roku. Tymczasem na problem sezonowości można spojrzeć z nieco jeszcze innego punktu […]

Przeglądając różne książki poświęcone analizie technicznej można zauważyć, że przedstawiane są w nich między innymi formacje zmiany trendu. Jedną z nich jest formacja podwójnego dna. Zazwyczaj przedstawiana jest ona na jakimś przykładowym wykresie w taki sposób, że dołki (D1 oraz D2) w tej formacji kształtują się na identycznym, bądź prawie identycznym poziomie. Przyznam, że wiele […]

Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest z kolei zmiana trendu ze […]

W rubryce ,Wykres do przemyślenia”  prezentowane są wykresy tych przykładowych akcji spółek, które już wybiły się z formacji podwójnego dna. Od drugiego numeru ,,Raportu Tygodniowego” postanowiłem jednak wprowadzić także kategorię ,,poczekalnia”. Podobnie jak pasażerowie czekają w poczekalni na swój pociąg tak i spółki ,,oczekują” tego, aby zostać wprowadzone do rubryki ,,Wykres do przemyśleń”. Przekładem takiej […]

Przyznam, że lubię oglądać wykresy różnych sił względnych. Przeglądając wykresy kursów akcji w stosunku do indeksu WIG 20 można czasem zauważyć jakąś ciekawą formację, z której wybicie może doprowadzić do pojawienia się fali siły bądź słabości kursu akcji danej spółki w stosunku do indeksu dużych spółek. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, gdy wykres siły […]

Do tej pory 3 spółki z branży elektromaszynowej znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Są to Lena, Rafako oraz Relpol. Warto zauważyć, że wczoraj pomimo spadku indeksu WIG 20 o 1,2 % indeks branży elektromaszynowej zyskał na wartości 0,6 %. Świadczy to o wewnętrznej sile indeksu tej branży. Na wykresie indeksu branży elektromaszynowej nastąpiło […]

3 listopada 2014 roku ,,Raporcie Tygodniowym” w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieściłem poznańską spółkę energetyczną Enea, której akcje wybiły się z formacji podwójnego dna tworzonej przez kilkanaście miesięcy. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji musiałby wzrosnąć do 20 złotych i 74 groszy. Od momentu umieszczenia spółki w tej rubryce akcje spółki zyskały na […]

Capital Partners znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 25 września, kiedy akcja tej spółki kosztowała 1 złoty i 92 grosze. Od tego czasu kurs wzrósł. Dziś próbuje przebić swój szczyt roczny (w cenach zamknięcia). Zanim do tego ewentualnie dojdzie można zastanowić się nad kolejnymi oporami. Z analizy wykresy wynika moim zdaniem, że oporami tymi […]