NAJNOWSZE ANALIZY

Na wykresie kursu euro (w złotych) doszło do wybicia z formacji podwójnego szczytu. Jeżeli formacja ta miałaby się wypełnić oznaczało by to spadek kursu euro (w złotych) do poziomu 4,1165. To przewidywane osłabienie kursu euro (w złotych) powinno być spowodowane jakimiś czynnikami fundamentalnymi. Czyżby to osłabienia kursu EUR/PLN (czyli umocnienie złotego) miało być spowodowane także […]

Podstawową rubryką analityczną na tej stronie jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”, w której prezentowane są wykresy tych przykładowych akcji spółek, które już wybiły się z formacji podwójnego dna. Od drugiego numeru ,,Raportu Tygodniowego” postanowiłem jednak wprowadzić także kategorię ,,poczekalnia”. Podobnie jak pasażerowie czekają w poczekalni na swój pociąg tak i spółki ,,oczekują” tego, aby zostać […]

Lubię przeglądać wykresy różnych sił względnych. Na podstawie analizy na przykład wykresów przedstawiających siłę względną kursów akcji spółek wprowadzonych niegdyś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w stosunku do indeksu WIG 20 można starać się podjąć ryzyko prognozowania zachowania się kursu akcji danej spółki w stosunku do indeksu WIG 20. Przyznam, że z tego punktu widzenia […]

Podczas dzisiejszej sesji obserwujemy stosunkowo mocne zachowanie akcji spółek informatycznych. Kilka dni temu opublikowałem wykres indeksu WIG-Informatyka. Podtrzymuję średnioterminowe wnioski płynące z jego analizy. http://analizy-rynkowe.pl/wig-informatyka-wybicie-duzej-formacji-podwojnego-dna/ Warto przy okazji zwrócić uwagę na wykres cenowy ,,Informatyka”. Różnica pomiędzy tymi indeksami polega na tym, że udziały poszczególnych spółek informatycznych w indeksie WIG-Informatyka są bardzo różne (ogólnie mówiąc im […]

W jednym z poprzednich numerów ,,Raportu Tygodniowego” wskazywałam na realną możliwość przepływu kapitału z segmentu akcji spółek inflacyjnych w kierunku akcji spółek deflacyjnych, przy czym do owej przewidywanej tendencji odnosiłem się w horyzoncie powiedzmy kilkumiesięcznym. http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-01-12-2014/ (str.6-7) Z kolei patrząc na problem zdecydowanie bardziej długookresowo proponuje spojrzeć na wykres siły względnej indeksu amerykańskiego S&P 500 […]

Mówiąc o sezonowości na rynku akcji wskazuje się na takie zjawiska jak na przykład: stosunkowo korzystne zachowanie kursów akcji w styczniu, które nazywamy efektem stycznia, czy też na przykład stosunkowo niekorzystne zachowanie kursów akcji w okresie pomiędzy końcem kwietnia a końcem października danego roku. Tymczasem na problem sezonowości można spojrzeć z nieco jeszcze innego punktu […]

Przeglądając różne książki poświęcone analizie technicznej można zauważyć, że przedstawiane są w nich między innymi formacje zmiany trendu. Jedną z nich jest formacja podwójnego dna. Zazwyczaj przedstawiana jest ona na jakimś przykładowym wykresie w taki sposób, że dołki (D1 oraz D2) w tej formacji kształtują się na identycznym, bądź prawie identycznym poziomie. Przyznam, że wiele […]

Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest z kolei zmiana trendu ze […]

W rubryce ,Wykres do przemyślenia”  prezentowane są wykresy tych przykładowych akcji spółek, które już wybiły się z formacji podwójnego dna. Od drugiego numeru ,,Raportu Tygodniowego” postanowiłem jednak wprowadzić także kategorię ,,poczekalnia”. Podobnie jak pasażerowie czekają w poczekalni na swój pociąg tak i spółki ,,oczekują” tego, aby zostać wprowadzone do rubryki ,,Wykres do przemyśleń”. Przekładem takiej […]

Przyznam, że lubię oglądać wykresy różnych sił względnych. Przeglądając wykresy kursów akcji w stosunku do indeksu WIG 20 można czasem zauważyć jakąś ciekawą formację, z której wybicie może doprowadzić do pojawienia się fali siły bądź słabości kursu akcji danej spółki w stosunku do indeksu dużych spółek. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, gdy wykres siły […]