NAJNOWSZE ANALIZY

Spółka Mercor znalazła się w rubryce ,,Do przemyślenia” w dniu 15 grudnia 2014 roku. Na wykresie akcje tej spółki wybiły się z formacji podwójnego dna. Po wybiciu kurs akcji przechodził korektę spadkową, która zatrzymała się prawie idealnie na poziomie szczytu (S) znajdujące się pomiędzy dwoma dołkami (D1 oraz D2). Co więcej korekta spadkowa zakończyła się […]

Spółka Immobile znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w ,,Raporcie Tygodniowym” z 8 września. Od tego czasu jej kurs wzrósł z 2 złotych i 4 groszy do 2 złotych i 54 groszy. Obecnie kurs doświadcza korekty. Znajduje się przy ważnym wsparciu na poziomie 2 zło tych i 12 groszy, co może uaktywnić stronę popytową. […]

Dziś w rubryce ,,Poczekalnia” umieszczam spółkę Muza. Z technicznego punktu widzenia warto zauważyć, że jeżeli kurs spółki osiągnąłby od dołu (na zakończeniu sesji) poziom 3 złotych i 39 groszy doszłoby do wybicia z formacji podwójnego dna. Wówczas można by oczekiwać realizacji formacji podwójnego dna skutkującego wzrostem do 3 złotych i 99 groszy. Warto zauważyć, że […]

Na rynkach akcji w poszczególnych krajach mamy do czynienie z różnymi prawidłowościami o charakterze sezonowym. Mamy więc na przykład do czynienia z efektem stycznia, efektem przełomu roku czy też osłabieniem od końca kwietnia do końca października.  Poniższa tabela prezentuje średnią zwrotu z indeksów S&P 50, DAX oraz WIG 20 w poszczególnych miesiącach w okresie 1995-2013 […]

Spółka CD Projekt znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 29 września 2014 roku. http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-8/ (str.12) Z tego powodu spółka ta otoczona jest przeze mnie, że tak powiem, szczególną opieką intelektualną. Wykres kursu akcji tej spółki znalazł się 11 grudnia 2014 roku przy silnym wsparciu w postaci linii trendu wzrostowego. Barbara Rockefeller w […]

W dyskusjach o sytuacji na rynku finansowym często padają sformułowania ,,horyzont krótkoterminowy”, ,,horyzont średniookresowy” oraz ,,horyzont długoterminowy”. Osobiście przez ,,horyzont krótkoterminowy” rozumiem okres do 1 miesiąca, przez ,,horyzont średnioterminowy” okres od 1 miesiąca i 1 dnia do roku a przez ,,horyzont długoterminowy” okres od 1 roku i 1 dnia do nieskończoności. W tak rozumianym horyzoncie […]

Sesja z 5 stycznia 2015 roku była bardzo ważna. Podczas tej sesji indeks WIG 20 spadł o 1,9 %. Znaczenie owej sesji polegało między innymi na tym, że w sytuacji tak niekorzystnych uwarunkowań można było zobaczyć relatywną siłę akcji niektórych spółek. Przyznam, że jestem w stanie wyobrazić sobie inwestora Jarosława, który posiada portfel złożony z […]

Efekt małych spółek polega na stosunkowo silnym zachowaniu segmentu akcji małych spółek w stosunku do segmentu akcji spółek dużych. W przypadku polskiego rynku akcji jego istotą jest na przykład występowanie wyższej stopy zwrotu w przypadku indeksu małych spółek (sWIG80) niż w przypadku indeksu spółek dużych (WIG20). O ile do 2002 było w tej mierze bardzo […]