NAJNOWSZE ANALIZY

Pod wpływem decyzji szwajcarskiego banku centralnego kurs franka szwajcarskiego (w złotych) najpierw silnie zwyżkował do 5,1934 zł. Później jednak sytuacja zaczęła się odwracać. Z technicznego punktu widzenia (a on dla mnie jestkluczowy w tym sesnie, że uważam analizę techniczną za ,,język” za pomocą, którego uczestnicy rynku oceniają fundamenty) pokonane zostały wszystkie opory. Uwaga ! – […]

Spółka Capital Partners znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. 25 września 2014 roku. Później kurs zwyżkował pokonując szczyt z 22 września 2010 roku (2 złote i 46 groszy). Na początku tego roku kurs doświadcza pewnej korekty spadkowej, która zdaje się dobiegać końca. Kolejnym oporem jest poziom 3 złotych i 7 groszy, który został ustanowiony […]

Po wybiciu z formacji podwójnego dna dochodzi często do spadkowej korekty technicznej po zakończeniu której rozpoczyna się kolejna fala wzrostowa prowadząca do pełnego wypełnienia tej formacji. Owa spadkowa korekta techniczna może kończyć się na poziomie wyższym od szczytu (S) znajdującego się pomiędzy dwoma dołkami (D1 oraz D2). Zdarza się jednak czasem, że spadkowa korekta techniczna […]

Po raz piąty w dotychczasowej historii funkcjonowania tej strony doszło do awansu spółki z rubryki ,,Poczekalnia” do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Akcje spółki Muza wybiły się bowiem z podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej spółki do 3 złotych i 99 groszy. Poprzednio tego awansu doświadczyły Capital Partners, […]

W 2014 roku roku po raz pierwszy zapoznałem się z książkami Thomasa Bulkowskiego. W książce ,, Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114 opisuje on pojęcie tak zwanego brzydkiego podwójnego dna. Przez owo brzydkie podwójne dno rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka […]

Dokonując analizy sytuacji na rynku akcji można posługiwać się zarówno analizą fundamentalną, jak również analizą techniczną. Istnieją osoby wykorzystujące w swych analizach tylko analizę fundamentalną. Są też tacy, którzy korzystają tylko z analizy fundamentalnej. Powstaje pytanie: czy można połączyć analizę fundamentalną z analizą techniczną ? Myślę, że jest to możliwe. Odwołam się do pewnego przykładu. […]

W każdym roku okresu 2003-2014 indeks małych spółek (sWIG80) zachowywał się lepiej w styczniu od indeksu dużych spółek (WIG20). Na tym właśnie m.in. polega efekt małych spółek. W związku z powyższym warto zwrócić uwagę na wykres indeksu sWIG80. Podstawowy wniosek wynikający z analizy tego wykresu (moim oczywiście zdaniem) brzmi następująco: w przypadku dojścia od dołu […]