NAJNOWSZE ANALIZY

Szczegóły w pliku TYPY-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA-20-03-2018-WYNIKI Zestawienie zakończonych kwartałów na str.3 Informacje dotyczące trwające aktualnie kwartału (I kwartał 2018 roku) na str.17 Sławomir Kłusek, 20 marca 2018 roku Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub […]

Jedna z zasad giełdowych mówi, że hossa rozpoczyna się w momencie, gdy mało wierzy w jej nadejście. Podobnie dzieje się z bessą. W odniesieniu do rekomendacji sporządzanych przez instytucje rynku kapitałowego. Na początku trendu wzrostowego rzadko wydawane są rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”. kupna. Dojść często pojawiają się natomiast rekomendacje typu ,,trzymaj”, ,,sprzedaj” lub […]

WIG20 spadł w tym roku o 8,6 %. Na razie był najgorszym w tym roku na  świecie indeksem spośród tych prezentowanych w kluczowym zestawieniu przez portal https://stooq.pl/. https://stooq.pl/t/?i=510&v=4&o=11 Być może nadszedł czas na zmianę tej sytuacji ? Zbliżamy się do bardzo ważnego wsparcia ze stycznia 2015 roku. WIG20  Wsparcie to znajduje się na poziomie 2 242,42 […]

1) Pojawiła się szansa dla kursu KGHM. Przede wszystkim znajdujemy się w pobliżu bardzo ważnych wsparć. KGHM  2) Po drugie na sile względnej KGHM/WIG20 mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Oto oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania a trend długoterminowy jest wciąż wzrostowy. KGHM/WIG20  KGHM/WIG20 3) Po trzecie na wykresie owej siły względnej KGHM/WIG20 […]

Kurs akcji PKN Orlen znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Świadczy o tym układ średnich ruchomych. Jest on typowy dla hossy. Zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 miesięcy znajduje się powyżej zaznaczonej kolorem różowym średniej ruchomej z 45 miesięcy oraz zaznaczonej kolorem czerwonym średniej ruchomej z 15 miesięcy. PKN ORLEN W takiej sytuacji technicznej […]

Plik w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-19-03-2018 Sławomir Kłusek, 17 marca 2018 roku Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek […]

1.Artykuł metodologiczny 22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/  artykuł ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/ Warto przypomnieć, że w powyższym opracowaniu za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie”  uznałem te spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” i jednocześnie spełniały 3 kryteria Kryterium 1 C/WK niższy […]

1.Na wykresie siły względnej Elektrobudowa/WIG20 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. ELEKTROBUDOWA/WIG20 Oznacza to, że nastąpiła zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy. Formacja podwójnego dna jest bowiem sygnałem takiej zmiany. W rezultacie w perspektywie kilkumiesięcznej można oczekiwać , że  zachowanie kursu akcji Elektrobudowy będzie lepsze, niż zachowanie indeksu dużych spółek WI2G0. 2.Na wykresie siły […]

Najpierw dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka). Otrzymuje wskaźnik (W). Potem mnożymy poziom wskaźnika (W) przez poziom szczytu (S). W ten sposób otrzymujemy minimalny docelowy poziom wybicia z formacji podwójnego dna (M). Po wybiciu z formacji różni inwestorzy przyjmują różne strategie. Mogę wyobrazić sobie przykładowego inwestora Edwarda, który powie mniej więcej tak: ,,Odmierzam […]

Szczegóły w pliku BRANZA-NOWA-16-03-2018-BIS Sławomir Kłusek, 16 marca 2018 roku Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek […]

W swoich rozważaniach na stronie internetowej wielokrotnie posługuję się rozróżnieniem pomiędzy typową a nietypową formacją podwójnego dna. Przypomnę, że typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym. Niezależnie od rodzaju […]