NAJNOWSZE ANALIZY

Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest z kolei zmiana trendu ze […]

W rubryce ,Wykres do przemyślenia”  prezentowane są wykresy tych przykładowych akcji spółek, które już wybiły się z formacji podwójnego dna. Od drugiego numeru ,,Raportu Tygodniowego” postanowiłem jednak wprowadzić także kategorię ,,poczekalnia”. Podobnie jak pasażerowie czekają w poczekalni na swój pociąg tak i spółki ,,oczekują” tego, aby zostać wprowadzone do rubryki ,,Wykres do przemyśleń”. Przekładem takiej […]

Przyznam, że lubię oglądać wykresy różnych sił względnych. Przeglądając wykresy kursów akcji w stosunku do indeksu WIG 20 można czasem zauważyć jakąś ciekawą formację, z której wybicie może doprowadzić do pojawienia się fali siły bądź słabości kursu akcji danej spółki w stosunku do indeksu dużych spółek. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, gdy wykres siły […]

Do tej pory 3 spółki z branży elektromaszynowej znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Są to Lena, Rafako oraz Relpol. Warto zauważyć, że wczoraj pomimo spadku indeksu WIG 20 o 1,2 % indeks branży elektromaszynowej zyskał na wartości 0,6 %. Świadczy to o wewnętrznej sile indeksu tej branży. Na wykresie indeksu branży elektromaszynowej nastąpiło […]

3 listopada 2014 roku ,,Raporcie Tygodniowym” w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieściłem poznańską spółkę energetyczną Enea, której akcje wybiły się z formacji podwójnego dna tworzonej przez kilkanaście miesięcy. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji musiałby wzrosnąć do 20 złotych i 74 groszy. Od momentu umieszczenia spółki w tej rubryce akcje spółki zyskały na […]

Capital Partners znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 25 września, kiedy akcja tej spółki kosztowała 1 złoty i 92 grosze. Od tego czasu kurs wzrósł. Dziś próbuje przebić swój szczyt roczny (w cenach zamknięcia). Zanim do tego ewentualnie dojdzie można zastanowić się nad kolejnymi oporami. Z analizy wykresy wynika moim zdaniem, że oporami tymi […]

21 października 2014 roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znalazły się: Elektrotim oraz Relpol, których akcje wybiły się z krótkoterminowego podwójnego dna. Wówczas wskazałem, że gdyby formacje te miałyby się wypełnić oznaczało by to wzrost kursu akcji Elektrotimu do 10 złotych i 8 groszy oraz Relpolu do 7 złotych i 82 groszy. http://analizy-rynkowe.pl/awans-rubryki-poczekalnia-rubryki-wykres-przemyslenia-elektrotim/ http://analizy-rynkowe.pl/awans-rubryki-poczekalnia-rubryki-wykres-przemyslenia-relpol/ Warto […]

W okresach konsolidacji zdarza się czasami, że mamy do czynienia z tak zwanym pękiem średnich. Następuje wówczas bardzo silne zbliżenie do siebie wielu średnich ruchomych. Pojawienie się pęku średnich zapowiada bardzo często silny ruch kursu. Obserwując wykres indeksu WIG 20 stworzony w oparciu o dane tygodniowe możemy dostrzec można , że w październiku tego roku […]

Rafako, było jedną z pierwszych czterech spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Umieszczone zostały bowiem tam już 8 września 2014 roku. http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-4/ (str.10) Od tego momentu kurs akcji tej spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. Niedawno wybił się z nietypowego podwójnego dna. Jego nietypowość polega na tym, że oba dołki (D1 oraz […]

O ile nasz polski WIG dopiero powoli szykuje się do wzrostów, o tyle z zagranicy napływają informacje o ustanowieniu przez kolejne indeksy opisujące sytuację na giełdach Zachodniej Europy rocznego maksimum. Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także […]

Na wykresie kursu akcji PKO Bank Polski sporządzonym w oparciu o ceny zamknięcia można dostrzec ważną linie trendu spadkowego. Na wykresie zaznaczyłem ją kolorem czerwonym. Zarówno posiadacze akcji tej spółki, jak również osoby zastanawiające się nad ich nabyciem zastanawiają się zapewne nam znaczeniem tej linii. Hipotetycznie można wyobrazić sobie taką oto rozmowę pomiędzy inwestorem Zenobiuszem […]