04-03-2017

Orzeł Biały znów szykuje się do lotu ?

4 kwietnia 2016 roku umieściłem spółkę Orzeł Biały w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Co to znaczy ?. Oznacza to, że pojawiły się wówczas pewne czynniki techniczne, fundamentalne i psychologiczne, które stwarzały szansę na to, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy kurs akcji tej spółki może się zachować stosunkowo mocno. Czy tak będzie w przypadku kursu akcji spółki Orzeł Biały ?. Nie wiem. 

Spółka specjalizuje się w recyklingu zużytych akumulatorów – uzyskując z nich ołów, który następnie jest powtórnie używany.

Orzeł Biały jest ich czołowym producentem na terenie naszego kraju. Odbiorcami produkowanego przez spółkę ołowiu rafinowanego są najwięksi krajowi i światowi producenci akumulatorów.

Spółka jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Siedziba spółki mieści się we Piekarach Śląskich.

Zwróćmy uwagę na bieżący wykres kursu akcji spółki Orzeł Biały. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji do 15 złotych i 20 groszy. Warto przypomnieć, że formacja ta jest formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

ORZEŁ BIAŁY

ORZEL-BIALY

Przy okazji warto zauważyć, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 19,7 punku procentowego od WIG-u. Jak będzie w przyszłości ?. Nie wiem.

ttp://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2017/02/RAPORT-TYGODNIOWY-27-02-2017.pdf

(str.8-15).

Chciałbym też podkreślić, że spółka po wprowadzeniu do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” przez okres 12 miesięcy jest objęta szczególną opieką intelektualną.

Oznacza to, że w okresie tym mogą pojawiać się kolejne, niejako aktualizujące analizy danej spółki.

Sławomir Kłusek, 4 marca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0