23-11-2016

Ogromna formacja ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu na wykresie S&P500

W swych rozważaniach na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ od czasu do czasu nawiązywałem do stworzonej przez Thomasa Bulkowskiego koncepcji ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu.

Mówiąc w skrócie do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu dochodzi wówczas, gdy po początkowym wybiciu z formacji podwójnego szczytu (szczyty S1 oraz S2) w dół kurs nagle zawraca, zaczyna rosnąć, rośnie, rośnie, rośnie… aż (!) dochodzi do poziomu wyższego szczytu. Wówczas dochodzi do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu. Owo ,,spalenie” stanowi sygnał kupna.

Najpierw popatrzmy na wykres indeksu S&P 500 od 1970 roku do chwili obecnej

S&P500

sp500

1.Etap pierwszy

W listopadzie 2008 roku pod wypływem pęknięcia bąbla na rynku nieruchomości w USA oraz w związku z problemami różnych instytucji finansowych, w tym upadkiem banku Lehman Brothers doszło do ogromnego krachu na rynkach akcji. Indeks S&P 500 wybił się z ogromnej formacji podwójnego szczytu, co teoretycznie zapowiadało dalsze spadki cen akcji na giełdzie nowojorskiej….

S&P500

sp500-wykres-1

2.Etap drugi

W związku z pogorszeniem nastrojów konsumentów wywołanych spadkiem cen akcji na giełdzie nowojorskiej amerykański bank centralny rozpoczął politykę ilościowego luzowania polityki pieniężnej. Rozpoczął się skup amerykańskich obligacji. Stopy procentowe zostały wcześniej doprowadzone do bardzo niskiego poziomu, co zwiększyło skłonność uczestników życia gospodarczego do podejmowania ryzyka. Zaczęli oni kupować akcje. Indeks S&P 500 powrócił powyżej dołka z października 2002 roku.

S&P500

sp500-wykres-2

3.Etap trzeci

Pod wpływem ekspansji monetarnej a wcześniej także budżetowej indeks S&P 500 rósł dalej. W pewnym momencie osiągnął poziom wyższego szczytu (szczytu z 9 października 2007 roku). Doszło wówczas do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu. Pojawił się więc bardzo długoterminowy sygnał kupna.

S&P500

sp500-wykres-3

W tej sytuacji powstaje jednak bardzo ważne pytanie – w jaki sposób można obliczyć docelowy, minimalny poziom wybicia po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu ? Na początku wprowadzę dwa pojęcia: minimum (w skrócie ,,MIN”) oraz maksimum (w skrócie ,,MAX”). ,,MIN” to najniższy poziom po wybiciu z formacji podwójnego szczytu. ,,MAX” to poziom wyższego szczytu (wyższego ze szczytów S1 oraz S2). ,,MIN” wynosi 656,73 pkt. (9 marca 2009 roku). ,,MAX” wynosi 1 565,15 pkt. (9 października 2007 roku).

S&P500

sp500-wykres-4

Najpierw dzielimy poziom ,,MAX” przez poziom ,,MAX”. Potem wynik tego dzielenia mnożymy przez poziom ,,MAX”. W rezultacie otrzymujemy 3 014,50 pkt. Tyle wynosi docelowy, minimalny poziom wybicia po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu w przypadku indeksu S&P 500. Pojawia się więc szansa na wzrost indeksu S&P 500 o jeszcze 36,8 %.

Sławomir Kłusek, 23 listopada 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0