22-09-2016

Od 19 lutego do 21 września 2016 roku nowy ,,portfel fundamentalny” zyskał 17,9 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 4,6 %

CO TO JEST ,,SPÓŁKA ATRAKCYJNA FUNDAMENTALNIE” ?

22 lutego 2015 roku pojawiło się na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ opracowanie zatytułowane ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”.

Opracowaniu tym przedstawiłem koncepcję 3 kryteriów, wedle których można uznać daną spółkę za ,,atrakcyjną fundamentalnie”. Wyrażam przekonanie, że z punktu widzenia inwestora giełdowego ,,spółka atrakcyjna fundamentalnie” to spółka charakteryzująca się obecnie takimi wskaźnikami fundamentalnych, których poziom sprzyja wysokiej stopie zwrotu z akcji tej spółki w przyszłości.

Dla pewnego uproszczenie i zarazem uszczegółowienia przyjmę, ze ,,spółka atrakcyjna fundamentalnie” w roku T to spółka charakteryzująca się takim wskaźnikami fundamentalnych w roku T, których poziom sprzyja wysokiej stopie zwrotu z akcji tej spółki w  roku T+1.

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

22 LUTEGO 2016 – LISTA 6 SPÓŁEK 

Warto zauważyć, że 22 lutego 2016 roku opublikowałem listę 6 spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”.

Wersja w PDF

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Wersja w Word

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Przypomnę, że spółka ,,atrakcyjna fundamentalnie” powinna być umieszczona (na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy) w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” a poza tym powinna spełniać 3 kryteria fundamentalne”

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Oto aktualny skład nowego ,,portfela fundamentalnego” i zachowanie kursów akcji poszczególnych spółek w okresie od 19 lutego do 21 września 2016 roku.

Wersja w PDF

nowy-portfel-21-09-2016

Wersja w Word

nowy-portfel-21-09-2016

Sławomir Kłusek, 22 września 2016 roku

Treści   zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0