07-06-2016

Od 19 lutego do 18 marca 2016 roku nowy ,,portfel fundamentalny” zyskał 19,0 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 2,4 %

Zachowanie tego nowego ,,portfela fundamentalnego” będę obserwował przez 12 miesięcy od jego utworzenia.

Przypominam, ze poprzedni ,,portfel fundamentalny” w okresie od 20 lutego 2015 roku do 19 lutego 2016 roku ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,4 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 21,6 %

http://analizy-rynkowe.pl/od-20-lutego-2015-roku-do-19-lutego-2016-roku-portfel-fundamentalny-zyskal-104-wig-20-w-tym-okresie-spadl-o-216/

Jak będzie tym w przypadku aktualnego ,,portfela fundamentalnego” ?. Czas pokaże.

Warto zauważyć, że 22 lutego 2016 roku opublikowałem listę spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”.

Wersja w PDF

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Wersja w Word

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Przypomnę, że spółka ,,atrakcyjna fundamentalnie” powinna być umieszczona (na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy) w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” a poza tym powinna spełniać 3 kryteria fundamentalne”

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Oto aktualny skład nowego ,,portfela fundamentalnego” i zachowanie kursów akcji poszczególnych spółek w okresie od 19 lutego do 6 czerwca 2016 roku. 

Wersja w PDF

NOWY-PORTFEL

Wersja w Word

 NOWY-PORTFEL

Sławomir Kłusek, 7 czerwca 2016 roku

Treści   zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0