20-03-2016

Od 19 lutego do 18 marca 2016 roku nowy ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,5 %. WIG 20 w tym okresie wzrósł o 6,6 %

Zachowanie tego nowego ,,portfela fundamentalnego” będę obserwował przez 12 miesięcy od jego utworzenia.

Przypominam, ze poprzedni ,,portfel fundamentalny” w okresie od 20 lutego 2015 roku do 19 lutego 2016 roku ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,4 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 21,6 %

Jak będzie tym w przypadku aktualnego ,,portfela fundamentalnego” ?. Czas pokaze…

Warto zauważyć, że 22 lutego 2016 roku opublikowałem listę spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”.

Przypomnę, że spółka ,,atrakcyjna fundamentalnie” powinna być umieszczona (na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy) w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” a poza tym powinna spełniać 3 kryteria fundamentalne”

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Listę spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie” można znaleźć w tym pliku

Wersja w PDF

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Wersja w Word

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Uwaga ! – na wykresie nowego ,,portfela fundamentalnego” nastąpiło dojście do ważnego wsparcia.

Teoria analizy technicznej mówi, że po dojściu do wsparcia powinny nastąpić wzrosty…

PORTFEL FUNDAMENTALNY

PORTFEL

Oto aktualny skład nowego ,,portfela fundamentalnego” i zachowanie kursów akcji poszczególnych spółek w okresie od 19 lutego do 18 marca 2016 roku. 

Wersja w PDF

NOWY-PORTFEL

Wersja w Word

NOWY-PORTFEL

Sławomir Kłusek, 20 marca 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0