23-02-2017

Od 19 lutego 2016 roku do 17 lutego 2017 roku nowy ,,portfel fundamentalny” zyskał 50,3 %. WIG20 wzrósł w tym okresie o 18,9 %, WIG o 24,8 %, mWIG40 o 32,5 % a sWIG80 o 13,6 %

Przypomnę, że spółka ,,atrakcyjna fundamentalnie” powinna być umieszczona (na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy) w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” a poza tym powinna spełniać 3 określone kryteria fundamentalne.

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

Mówiąc bardziej opisowo ,,spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Oto skład ,,portfela fundamentalnego” i zachowanie kursów akcji poszczególnych jego składowych w okresie od 19 lutego 2016 roku do 17 lutego 2017 roku.

PORTFEL-FUNDAMENTALNY-17-02-2017

W poniższym pliku znajdują się wskaźniki fundamentalna wszystkich 6 spółek według stanu na 22 lutego 2016 roku

FUNDAMENTY-REFLEKSJA-22-02-2016

Tutaj z kolei zamieszczony jest link do artykułu, w których zapowiedziane zostało utworzenie owego ,,portfela fundamentalnego”

http://analizy-rynkowe.pl/lista-6-spolek-atrakcyjnych-fundamentalnie/

Poniżej pozwalam sobie załączyć opracowanie ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. Ten plik pozwalam osobiście uznaję za bardzo ważny dla mojego sposobu myślenia. 

FUNDAMENTY-REFLEKSJA

Sławomir Kłusek, 23 lutego 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0