02-09-2014

O MNIE

SK

Nazywam się Sławomir Kłusek. Jestem analitykiem giełdowym.

Urodziłem się i mieszkam w Poznaniu, gdzie ukończyłem Szkołę Podstawową nr 89, XII Liceum Ogólnokształcące oraz Akademię Ekonomiczną.

W przeszłości pracowałem w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczym Banku Wielkopolski (który po przekształceniach i połączeniu  z Mazowieckim Bankiem Regionalnym zmienił nazwę na SGB – Bank).

W okresie od 1997 roku do 2008 roku byłem komentatorem giełdowym „Rzeczpospolitej”. Od 2002 roku do 2009 roku byłem z kolei komentatorem giełdowym „Gazety Giełdy Parkiet”.

Celem tej strony jest przede wszystkim publikowanie analiz sytuacji na rynku finansowym

Mój adres poczty elektronicznej:  slawomirklusek@analizy-rynkowe.pl

40+