01-10-2017

Nowy miesiąc, nowy kwartał, nowy portfel – nowe szanse, nowe możliwości !

1.Dziś rozpoczyna się nowy miesiąc, nowy kwartał. Przed nami więc nowe szanse, nowe możliwości !. Jutro pierwsza sesja nowego miesiąca, nowego kwartału. To bardzo ważne. Warto bowiem przypomnieć, że będzie to już 13 kwartał testowania pewnej metody doboru 5 spółek do hipotetycznego portfela. Dotychczasowe wyniki testowania owej metody są bardzo dobre. Az w 10 na 12 przypadkach zachowanie portfela było lepsze od zachowania indeksu WIG20.

2.W jaki sposób tworzony jest ów hipotetyczny portfel ? Otóż metoda jest następująca – w owym portfelu umieszczanych jest 5 ostatnio wprowadzonych spółek do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Czym jest wprowadzenie spółki do takiej rubryki ? Jest to jakby zwrócenie uwagi na jaką spółkę. Spółka taka musi posiadać szereg cech przeze mnie preferowanych.

3.Jakie to cechy ? Mówiąc ogólnie są to to cechy zarówno techniczne, jak również fundamentalne a także psychologiczne. Ich dobór jest związany z moim osobistym przekonanie, na temat tego, czym powinna charakteryzować się spółka, której kurs ma szansę na stosunkowo mocne zachowanie w przyszłości.

4.O tym, jakie są to cechy szczegółowo opowiadam zawsze podczas prowadzonych przeze mnie zajęć z przedmiotu ,,Rola komentatora giełdowego” prowadzonego w ramach studium podyplomowego ,,Mistrzowie rynków finansowych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

http://mistrzowierynkow.pl/

5.Ogólnie mogę powiedzieć, że wstępnym warunkiem umieszczenia spółki w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” jest to, aby kurs akcji spółki wybił się z typowej lub nietypowej formacji podwójnego dna. Czym różni się formacja typowa od nietypowej ? Otóż w przypadku typowej formacji podwójnego dna dołki kształtują się na tym samym lub prawie tym samym poziomie a w przypadku formacji nietypowej na poziomie zupełnie odmiennym.

Teraz zachęcam do uważnej lektury 12 przypadków zachowanie hipotetycznego portfela. W pliku w wersji PDF przedstawiłem 12 wspomnianych kwartałów. Popatrzmy !

TYPY-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA-01-10-2017

A teraz dochodzimy do tego, co najważniejsze – do przypomnienia, które 5 spółek zostało ostatnio wprowadzonych do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Są to (według kolejności wprowadzania od spółki najwcześniej wprowadzonej do spółki wprowadzonej najpóźniej): Tauron Polska Energia, Boryszew, Alior Bank, Idea Bank oraz Enea.

3 lipca 2017 roku – Tauron Polska Energia

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-tauron-polska-energia/

9 sierpnia 2017 roku – Boryszew

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-boryszew/

29 sierpnia 2017 roku – Alior Bank

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-alior-bank/

31 sierpnia 2017 roku – Idea Bank

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-idea-bank/

11 września – Enea

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-enea-2/

Sławomir Kłusek, 1 października 2017 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawarch na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

2+