17-11-2014

Netmedia – optymistyczny pęk średnich

Akcje spółki Netmedia znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w ,,Raporcie Tygodniowym” z 8 września. Wybiły się one wówczas z formacji podwójnego dna.

Warto zwrócić uwagę na ciekawe zjawisko, które uwidoczniło się na wykresie. Nastąpiło oto bardzo silne zbliżenie do siebie wielu średnich ruchomych (zjawisko to zaprezentowane jest w zielonej elipsie na wykresie). Zjawisko to nazywane jest pękiem średnich. Pojawienie się pęku średnich zapowiada bardzo często silny ruch kursu.

NETMEDIA-14-11-2014

Dziś obserwujemy silny wzrost popytu na akcje spółki Netmedia. Możliwe więc, że po pojawieniu się owego pęku średnich dojdzie do ruchu w górę.

Do silnego wzrostu kursy akcji spółki Netmedia mogło przyczynić się zaprezentowanie dobrych wyników finansowych za III kwartał 2014 roku.

http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/finanse?wlid=4150

Warto zauważyć, że gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji spółki Netmedia powinien wzrosnąć do 5 złotych.

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-przemyslenia-netmedia/

Sławomir Kłusek, 17 listopada 2014 roku

 

 

0