18-12-2014

Czy nastąpi przepływ kapitału z Rosji do Polski ?

Marcin Fiejka, szef działu akcji europejskich rynków wschodzących w Pioneer Investments w Londynie powiedział niedawno: ,,jeżeli niekorzystne warunki na rynku rosyjskim się utrzymają, możemy być zainteresowani przenoszeniem kapitału zainwestowanego w spółki rosyjskie na rynek polski” (,,Gazeta Giełdy Parkiet” z 9 grudnia 2014 roku)

http://www.parkiet.com/artykul/1401434-Zagranica-patrzy-przychylnym-okiem-na-nasza-gielde–Indeksy-moga-rosnac.html

Na wykresie siły względnej WIG/RTS doszło do wybicia z ogromnej formacji podwójnego dna, co sugeruje, że proces przepływu kapitału z Rosji do Polski może w przyszłości mieć miejsce.

WIG/RTS

WIG-RTS

Sławomir Kłusek, 18 grudnia 2014 roku

0