05-08-2015

Na wykresie Warszawskiego Indeksu Giełdowego doszło do wybicia z krótkoterminowej formacji podwójnego dna. To optymistyczny sygnał !

Podczas dzisiejszej sesji giełdowej na wykresie Warszawskiego Indeksu Giełdowego doszło do wybicia z formacji typowego podwójnego dna.

WIG

Przypomnę, że osobiście wyróżniam typową oraz nietypową formację podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Formacja podwójnego dna ma niejako 2 ,,zadania”.

,,Zadaniem” pierwszym jest po prostu wypełnienie się formacji (w tym przypadku wzrost Warszawskiego Indeksu Giełdowego do 55 547,54 pkt., czyli o 3,5 %)

,,Zadaniem” drugim jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy, czyli doprowadzenie WIG-u do wyższego poziomu niż 55 547,54 pkt.

Sławomir Kłusek, 5 sierpnia 2015 roku

0