16-09-2020

Na wykresie kursu akcji spółki Cormay zauważyłem podwójne dno znacznych rozmiarów. To optymistyczny sygnał

Przeglądając wykresy spółek, które zostały wprowadzone przeze mnie od końca 2019 roku do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” dziś moją szczególną uwagę zwrócił wykres spółki Cormay.

Argument jest następujący: na wykresie doszło do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna. Zadaniem takiej formacji jest dokonanie zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Po wybiciu z formacji doszło do spadkowej korekty. Po jej zakończeniu zgodnie z prawidłami analizy technicznej należy spodziewać się kontynuacji zwyżek.

CORMAY

CORMAY

Co ciekawe gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu z 1 złotego i 61 groszy do 4 złotych i 6 groszy.

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Sławomir Kłusek, 16 września 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

30+