20-03-2018

Na 9 ostatnich rekomendacji dotyczących akcji PKN Orlen żadna nie była rekomendacją ,,kupuj”. W długoterminowej hossie Zgodnie z zasadą ,,kupuj pesymizm, sprzedawaj optymizm” to sygnał zapowiadający mocne zachowanie kursu tej spółki

Jedna z zasad giełdowych mówi, że hossa rozpoczyna się w momencie, gdy mało wierzy w jej nadejście. Podobnie dzieje się z bessą. W odniesieniu do rekomendacji sporządzanych przez instytucje rynku kapitałowego.

Na początku trendu wzrostowego rzadko wydawane są rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”. kupna. Dojść często pojawiają się natomiast rekomendacje typu ,,trzymaj”, ,,sprzedaj” lub ,,redukuj”.

Z kolei na początku trendu spadkowego rzadko wydawane są rekomendacje sprzedaży. Dojść często pojawiają się natomiast rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”.

W tym kontekście warto zauważyć, że z 9 ostatnio wydanych rekomendacji dla akcji spółki PKN Orlen żadna nie miała charakteru pozytywnego. Przez rekomendację pozytywną rozumiem rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”. W treści poniższego linku znajduje się lista owych 19 ostatnio wydanych rekomendacji dla spółki PKN Orlen.

https://www.bankier.pl/gielda/rekomendacje?symbol_char=ASSECOPOL&symbol=201&instytucja=0&zmiana=all&charakter=0&poziom=0&od=2017-02-13&do=2018-02-13

Z psychologicznego punktu widzenia (,,kupuj pesymizm, sprzedawaj optymizm”) pojawia się więc szansa na rozpoczęcie fazy relatywnej siły kursu akcji PKN Orlen. Owa relatywna siła ma szansę uwidocznić się na tle indeksu WIG20.

PKN ORLEN/WIG20

PKN-WIG20

Pojawienie się silnego pesymizmu w rekomendacjach dotyczących akcji spółki to w przypadku trendu wzrostowego sygnał zapowiadający wzrosty, gdyż ,,hossa wspina się po ścianie strachu”

Pamiętajmy, że w przypadku kursu PKN Orlen oraz siły względnej PKN Orlen/WIG20 trwa długoterminowy trend wzrostowy i wszelkie korekty spadkowe są tylko przerwą przed dalszymi zwyżkami (zakłada się bowiem w analizach technicznych, że prawdopodobieństwo kontynuacji trendu jest większe, niż jego załamanie).

Sławomir Kłusek, 20 marca 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

4+