07-01-2021

Na wykresie kursu akcji spółki MW Trade doszło do wybicia ze znacznej formacji podwójnego dna Stwarza to szansę na zwyżkę kursu z 1,90 zł. do 5,00 zł.

Przyznam, że przyglądając się dziś wykresowi kursu akcji spółki MW Trade doszedłem do bardzo optymistycznych wniosków.

Na wykresie stworzonym w oparciu o dane roczne oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

Co więcej pojawił się sygnał kupna.

MW TRADE 

MWTRADE-1

Jednocześnie na wykresie stworzonym w oparciu o dane kwartalne pojawiło się aż 5 formacji harami. To taka formacja, która składa się z 2 świec przy czym, co bardzo ważne świeca druga zawiera się w całości w świecy pierwszej.

MW TRADE 

MWTRADE-2

Z moich obserwacji wynika, że jeżeli znajdujemy się w strefie konsolidacji na wykresie w tym obszarze pojawia się co najmniej 1 układ świecowy typu harami to jest to silny sygnał kupna.

Poza tym i to jest chyba nawet jeszcze bardziej optymistyczne na wykresie kursu akcji spółki MW Trade doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, która gdyby miała się wypełnić powinna doprowadzić do zwyżki kursu akcji z 1 złotego i 90 groszy do 5 złotych, czyli o 163,2 %.

MW TRADE

MWTRADE-3

Trzeba przyznać, że to całkiem spory potencjał wzrostu

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Sławomir Klusek, 7 stycznia 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

13+