06-05-2015

Muza – jeszcze się nie wypełniła mała formacja podwójnego dna a ja już myślę o większej formacji tego typu !

,,Rynek dyskontuje przyszłość” – to jedna z sentencji giełdowych. Wynika z niej, że akcje spółki warto kupować w okresie poprzedzającym poprawę wyników finansowych spółki, sprzedawać zaś w okresie poprzedzającym pogorszenie owych wyników.

W tym kontekście moją uwagę zwraca spółka Muza. Jej kurs od 20 kwietnia pnie się sukcesywnie w górę a podczas sesji wczorajszej przebił znów swe 52-tygodniowe maksimum.

Dlaczego pojawił się ten wzrost ? Być może inwestorzy giełdowi liczą właśnie na to, że w przyszłości, na przykład w tym lub w przyszłym roku spółka poprawi swe wyniki finansowe…

Warto zauważyć, że o ile w 2011 roku spóła poprawiła zysk netto w stosunku do roku poprzedniego, o tyle w roku 2012 zysk netto uległ pogorszeniu w stosunku do 2011 roku a w roku 2013 spółka wręcz odnotowała stratę netto.

Rok 2014 przyniósł pewną poprawę. Być może inwestorzy giełdowi liczą na to, że w latach kolejnych dojdzie do dalszej poprawy ?

To oczywiście tylko hipotetyczne rozważania. W gruncie rzeczy nie znamy przecież motywów działania poszczególnych uczestników rynku akcji.

Spółka Muza zaprezentuje raport kwartalny w dniu 15 maja. Kurs rośnie już teraz… może właśnie inwestorzy liczą na to, że ów raport będzie udany ? Być może.

http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2015-01/raport_nr_2_20150107_153036_1785531659.pdf

Kiedy przyjrzymy się wykresowi kursu akcji spółki Muza możemy na nim dostrzec próbę doprowadzenie do wybicia ze stosunkowo dużego, średnioterminowego podwójnego dna.

MUZA-DUZE-PODWOJNE-DNO

Do wybicia z tej formacji (na razie tylko hipotetycznego) podwójnego dna doszłoby w przypadku osiągnięcia poziomu 4 złotych i 33 groszy.

Gdyby do wybicia z tej formacji doszło kurs akcji musiałby zwyżkować aż do 6 złotych i 79 groszy.

Te rozważania o dużym średnioterminowym podwójnym dnia na wykresie spółki Muza warto zakończyć …przypomnieniem mniejszej formacji podwójnego dna, która powinna doprowadzić do wzrostu kursu do 3 złotych i 99 groszy.

MUZA-MALE-PODWOJNE-DNO

Na koniec pewne przypomnienie: otóż spółka Muza znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 12 stycznia 2015 roku.

http://analizy-rynkowe.pl/awans-rubryki-poczekalnia-rubryki-wykres-przemyslenia-muza/

Sławomir Kłusek, 6 maja 2015 roku

0