01-08-2018

Mój Mistrz Wojciech Białek

W mediach pojawiła się informacja, że od dziś, czyli od 1 sierpnia 2018 roku Wojciech Białek przestał być Głównym Analitykiem Centralnego Domu Maklerskiego PeKaO.

W komunikacie wydanym przez tą instytucję czytamy, że m.in., że ,,z uwagi na zmianę strategii Biura Analiz CDM Pekao nie przewiduje powołania nowej osoby na stanowisko Głównego Analityka”.

https://www.pb.pl/wojciech-bialek-odchodzi-z-cdm-pekao-936304

Wyrażam głęboką nadzieję, że ogromna wieloaspektowa wiedza Wojciecha Białka o powiązaniach rynków finansowych, w tym zwłaszcza rynku akcji z gospodarką, jego bogaty warsztat analityczny oraz chęć i (co ogromnie ważne !) umiejętność dzielenia się tą wiedzą z innymi zostaną wkrótce wykorzystane w nowy sposób.

Oświadczenie to składam, z tej oto racji, że Wojciech Białek jest tym człowiekiem,  dzięki którego (nie boję się tego powiedzieć) fascynującym i przedstawianym w sposób zrozumiały analizom zainteresowałem się niegdyś rynkiem kapitałowym.

Panie Wojciechu powodzenia !

Zdecydowanie warto czytać blog Wojciecha Białka !

http://wojciechbialek.blox.pl/

Sławomir Kłusek, w przeszłości pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności – Banku Państwowego (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczego Banku Wielkopolski (który po przekształceniach i połączeniu z Mazowieckim Bankiem Regionalnym zmienił nazwę na SGB – Bank), w okresie od 1997 roku do 2008 roku komentator giełdowy „Rzeczpospolitej”, od 2002 roku do 2009 roku z kolei komentator giełdowy „Gazety Giełdy Parkiet.

27+