16-08-2016

Marek Belka i branża deweloperska

FUNDAMENTALNA INSPIRACJA

W poprzednim tygodniu zaprezentowana została pewna informacja. Okazało się oto, że były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka  dołączył do zespołu Echo Polska Properties, spółki będącej własnością Echo Investment oraz południowoafrykańskiego funduszu Redefine Properties. Spółka Echo Investment jest reprezentantem branży deweloperskiej. Co ciekawe Marek Belka powiedział: ,,to obecnie sektor o największym potencjale wzrostu, co zresztą potwierdzają liczne wskaźniki ekonomiczne”.

TECHNIKA – DEWELOPERZY

Powyższa informacja skłoniła mnie do bliższego przyjrzenia się indeksowi branży deweloperskiej publikowanemu przez portal http://stooq.pl/. Warto zauważyć, że na wykresie podjęta została próba stworzenia formacji podwójnego dna o stosunkowo dużych rozmiarach. Układ średnich ruchomych jest już charakterystyczny dla hossy.

DEWELOPERZY

DEWELOPERZY-1

Po fali kilkumiesięcznych wzrostów indeks doświadczał pewnej korekty spadkowej. Pojawiła się szansa na jej zakończenie. Na wykresie stworzonym w oparciu o dane tygodniowe oscylator stochastyczny doszedł bowiem do strefy wyprzedania, co w sytuacji, gdy średnia ruchoma ze 100 tygodni znajduje się w trendzie wzrostowym można potraktować jako sygnał kupna

DEWELOPERZY

DEWELOPERZY-2

SIŁA WZGLĘDNA DEWELOPERZY/WIG20

DEWELOPERZY-WIG20

Z bardzo ciekawą sytuacją mamy do czynienia na wykresie siły względnej prezentującej stosunek indeksu branży deweloperskiej do indeksu WIG20. Okazuje się oto, że na wykresie wspomnianej siły względnej (Deweloperzy/WIG20) doszło do wybicia ze sporej formacji podwójnego dna. To jest optymistyczne, gdyż formacja ta jeszcze się nie wypełniła.

Problem jest, że tak powiem tylko jeden. Oto na wykresie siły względnej Deweloperzy/WIG20 doszliśmy do spadkowej linii trendu długoterminowego. Przyznam, że gdyby nie to moje przekonanie o pojawieniu się szansy na wzrost siły względnej Deweloperzy/WIG20 byłoby jeszcze większe niż, jest obecnie.

Z tego punktu widzenie warto będzie poczekać na przebicie owej spadkowej linii trendu, aby sformułować bardziej stanowcze wnioski.

NISKA WYCENA DEWELOPERÓW

Branża deweloperska zwróciła moją uwagę z jeszcze jednego punktu widzenia. Okazuje się oto, że spośród indeksów branżowych tworzonych przez portal http://stooq.pl/ właśnie branża deweloperska charakteryzuje się poziomem wskaźnika Cena/Wartość Księgowa jednym z najniższych. To stwarza określone szanse.

http://stooq.pl/t/?i=529&v=8&o=9

LC CORP CZY POLNORD ? – ASPEKT TECHNICZNY

Czytelnik strony http://analizy-rynkowe.pl/ zadał mi pytanie o LC CORP i Polnord. Jak wiadomo obie spółki reprezentują sektor deweloperski. Na początku sporządziłem wykres siły względnej LC CORP/POLNORD. Okazuje się, że długoterminowy trendu na owej sile względnej jest wzrostowy. Wskazuje na to układ średnich ruchomych.

LC CORP/POLNORD

LCC-POLNARD

Co więcej korekta spadkowa, która trwała w poprzednich miesiącach dobiegła prawdopodobnie końca. Doszło bowiem do wybicia z formacji podwójnego dna.

LC CORP/POLNORD

LCC-POLARD-BIS

Skoro doszło do wybicia z podwójnego dna to pojawia się szansa na wzrost siły względnej LC Corp/Polnord. Stwarza to szasnę na to, że zachowanie kursu akcji LC Corp może być lepsze, niż zachowanie kursu akcji spółki Polnord. Czy tak się stanie ?. Czas pokaże.

LC CORP CZY POLNORD ? – ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia analitycznego postawiłem pewną ogólną prognozę. Prognoza ta brzmi: kursy akcji tych spółek o których się teraz mało mówi w mediach zachowają się w średnim terminie (czyli w okresie do 1 roku) lepiej niż kursy akcji tych spółek o których teraz mówi się w mediach dużo. Zakładam bowiem prawdziwość sentencji: ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos”

Oczywiście popularność spółki w mediach może być mierzona w różny sposób. W dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa Internet. W związku z tym założyłem, że miarą popularności spółki w mediach będzie liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni.

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci

Wspomnianą liczbę wpisów ustaliłem na podstawie danych na koniec dnia 15 sierpnia 2016 roku. Mam oczywiście świadomość, że jest to tylko jedna z miar popularności spółki w mediach .Oto liczba tych wpisów w odniesieniu do LCC oraz Polnordu według stanu na 6 marca 2016 roku.

LC Corp – ….8

Polnord – … 265

Spółką bardziej ,,cichą” wydaje się być .LC Corp. Czyżby więc to kurs akcji tej spółki miał zachowywać się w perspektywie rocznej lepiej, niż kurs Polnordu ?. Nie wiem. Czas pokaże…

REFLEKSJA KOŃCOWA

Niniejszy artykuł można potraktować jako kolejną z szeregu różnych inspiracji do dokonywania samodzielnych przemyśleń związanych z prowadzoną przez siebie analizę sytuacji poszczególnych spółek, które notowane są na GPW w Warszawie. Być może pomocą metodologiczną okaże się być na przykład opublikowana kilka dni temu analiza branży deweloperskiej.

http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-deweloperskiej/

Sławomir Kłusek, 16 sierpnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0