04-05-2015

Lubawa – ,,byki” wreszcie ,,przegryzły” spadkową linię trendu. Sądzę, że pomogła w tym energia zawarta w ,,pęku średnich”

W ostatnim ,,Raporcie Tygodniowym” pisałem o zjawisku ,,pęku średnich”.

Jego istotą jest silne zbliżenie się do siebie średnich ruchomych.

Co ważne, aby (moim zdaniem) można było mówić o szczególnie wartościowym pęku średnich konieczne jest, aby w pobliżu tego ,,zbiorowiska” średnich znajdował się sam indeks. Oczywiście w przypadku wykresu akcji spółki chodzić będzie nie o wykres indeksu a o wykres kursu akcji.

Doświadczenie podpowiada mi, że pojawienie się takiego pęku średnich stwarza bardzo dużą szansę na to, że niedługo czeka nas bardzo silny ruch (w górę lub w dół). Oczywiście zawsze właśnie pojawia się ten dylemat: czy pojawi się ruch w górę, czy też w dół.

Warto zauważyć, że w przypadku kursu akcji spółki Lubawa nastąpiło zbliżenie się do siebie 3 średnich ruchomych: średniej z 500 sesji (zaznaczyłem ją kolorem czerwonym przerywanym), średniej z 200 sesji (zaznaczyłem ją kolorem niebieskim) oraz średniej ze 100 sesji (zaznaczyłem ją kolorem żółtym).

W przeszłości już trzykrotnie  mieliśmy do czynienia z pojawieniem się zjawiska ,,pęku średnich” w przypadku kursu akcji spółki Lubawa.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim oraz trzecim przypadku po pojawieniu się tego ,,pęku średnich” dochodziło do bardzo silnego ruchu, w pierwszym przypadku w dół, w drugim przypadku w górę, w trzecim też w górę.

LUBAWA

Powstaje pytanie: czy teraz czeka nas silny ruch w dół, czy w gorę ?

Stawiam na ruch w górę.

Spadkowa linia trendu wreszcie przebita

Przekonuje mnie do tego przede wszystkim przebicie bardzo ważnej linii trendu spadkowego poprowadzonej przez szczyty z kwietnia 2006 roku, października 2013 roku oraz listopada 2014 roku.

Proszę zobaczyć co się później stało… w marcu 2015 roku ,,byki”, ze tak powiem forsowały linię trendu…. raz próbowały, potem drugi raz… aż wreszcie w końcu marca ,,byki” tą linię trendu, jeżeli można tak się wyrazić, po prostu ,,przegryzły”.

LUBAWA-BIS

To ogromne osiągnięcie.

Opory

Gdzie widzę ważne opory ? Pierwszy z nich dostrzegam na poziomie 1 złotego i 73 groszy (szczyt z 26 kwietnia 2011 roku a drugi na poziomie 1 złotego i 93 groszy z 24 października 2013 roku.

,,Wykres do przemyślenia” 

Na koniec ważne przypomnienie: Lubawa znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Warto zauważyć, że spośród 26 spółek, których akcje zakwalifikowane zostały do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” (gdyż wybiły się już z formacji podwójnego dna) kursy akcji 17 spółek od momentu owego zakwalifikowania do tej rubryki do dnia 24 kwietnia 2015 roku zachowywały się lepiej od indeksu WIG20 a 9 gorzej od indeksu WIG20.

Szczegółowa lista spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znajduje się w każdym numerze ,,Raportu Tygodniowego”, także tym najnowszym

http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-04-05-2015/

Sławomir Kłusek, 4 stycznia 2015 roku

0