12-09-2014

Czy Lena pójdzie śladem spółki Polna, której cena akcji od połowy marca 2014 roku znów rośnie ?

Przeglądając różne indeksy giełdowe można dostrzec pomiędzy nimi rożne podobieństwo. Może się zdarzyć, że oglądając wykres spółki A aż chce się powiedzieć ,,przecież ta spółka wygląda prawie dokładnie tak samo jak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał wykres spółki B”. W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na pewne podobieństwo długoterminowego wykresu akcji spółki Lena (o której wspominałem w ,,Raporcie Tygodniowym” z 8 września w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”) a wykresem akcji spółki Polna.

Oto Polna. Formacja długoterminowego podwójnego dna kształtowała się w przypadku akcji tej spółki prawie 5 lat. Po wybiciu z formacji miała miejsce korekta spadkowa po zakończeniu której akcje spółki powróciły do trendu wzrostowego.

POLNA

Oto Lena. Formacja długoterminowego podwójnego dna kształtowała się w przypadku akcji tej spółki też bardzo długo, nieco ponad 4 lata. Korekta spadkowa chyba się już się kończy.

LENA-BIS

Oczywiście między oboma wykresami są różnice. Na przykład o ile w przypadku wykresu akcji spółki Polana oba dołki znajdują się na prawie tym samym poziomie o tyle w przypadku akcji spółki Lena dołek prawy znajduje się na poziomie wyraźnie wyższym. To się zdarza.

Czy więc akcje Leny pójdą śladem akcji Polnej ? Czas pokaże. W każdym razie przyznam, że osobiście kiedy myślę o Lenie przypomina mi się Polna z marca tego roku.

Sławomir Kłusek, 12 września 2014 roku

Raport Tygodniowy z 8 września 2014 roku

RAPORT-TYGODNIOWY-08-09-2014

 

 

0