11-08-2015

Lena – po wybiciu z małej formacji podwójnego dna można oczekiwać wzrostów kursu z 4 złotych i 65 groszy do 4 złotych i 90 groszy

Niedawno pisałem o spółce Lena, która reprezentuje sektor branży elektromaszynowej i, która znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 8 września 2014 roku.

Kurs akcji spółki Lena od tego momentu wzrósł a indeks WIG2 spadł. Ta informacja ma znaczenie, w tym sensie, że wskazuje na relatywną siłę kursu akcji tej spółki.

Jest to zjawisko pozytywne. Kurs spółki Lena kilka miesięcy temu bardzo przypominał mi wygląd kursu akcji spółki CD Projekt.

http://analizy-rynkowe.pl/cd-projekt-lena-przyklady-nietypowego-podwojnego-dna/

Kurs akcji spółki CD Projekt w ostatnich miesiącach silnie zwyżkował. Kurs spółki Lena po wybiciu z bardzo dużej formacji nietypowego podwójnego dna przechodził korektę spadkową, która prawdopodobnie dobiega końca.

W krótkim okresie doszło do wybicia z małej formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miałaby się wypełnić powinno dojść do wzrostów kursu do 4 złotych i 90 groszy.

LENA

LENA

Później będzie można spodziewać się wypełnienia się tej bardzo dużej formacji nietypowego podwójnego dna, stwarzającego szansę na wzrost kursu do 6 złotych i 61 groszy.

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-przemyslenia-lena/

Sławomir Kłusek, 11 sierpnia 2015 roku

0