12-08-2015

,,Kursy, których akcji mogą wykazywać szczególnie wysoką odporność na ewentualne dalsze spadki cen kontraktów terminowych na miedź ?” – jak można spróbować odpowiedzieć na to pytanie ?

WIG wybił się z małego podwójnego dna

W najnowszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” wskazałem na to, że wybicie z krótkoterminowej formacji podwójnego dna stwarza szansę na rozpoczęcie wzrostów w przypadku Warszawskiego Indeksu Giełdowego.

Czynnikiem ryzyka ewentualny spadek cen kontraktów terminowych na miedź

Opinię tą podtrzymuję. Spoglądając z kolei na czynniki ryzyka chciałbym wskazać na to, że (moim zdaniem) podstawowym czynnikiem ryzyka jest dalsze pogłębienie spadków cen miedzi, czy szerzej surowców, co z reguły jest niekorzystnie przyjmowane na wschodzących rynkach akcji.

Oczywiście spadek cen miedzi, czy też dokładniej rzecz biorąc spadek kontraktów terminowych na miedź nie jest czynnikiem wykluczającym hossę na GPW w Warszawie, dlatego, że w 1996 roku spadkom cen miedzi towarzyszyły ogromne wzrosty cen polskich akcji.

W tym kontekście warto spojrzeć na wykres kursu kontraktów terminowych na miedź. Na wykresie owych kontraktów doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego szczytu.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do spadków cen kontraktów terminowych na miedź o 11,8 %.

MIEDŹ 

MIEDZ

Jak ,,wyłowić” spółki odporna na spadki cen kontraktów terminowych na miedź ?

Warto się w takim razie zastanowić nad tym, w przypadku których spółek będzie można mówić o dużej przewidywanej odporności na przyszłe przewidywane spadki cen owych kontraktów.

W celu odpowiedzi na to pytanie postanowiłem przejrzeć wykresy sil relatywnych kursów akcji, które dotychczas znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w stosunku do cen kontraktów terminowych na miedź.

Postanowiłem sprawdzić w przypadku których sił względnych mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że na wykresie danej siły względnej w trendzie wzrostowym znajdują się zarówno średnia ruchoma z 1000 sesji, jak również średnia ruchoma z 500 sesji, a ponadto średnia ruchoma z 500 sesji znajduje się powyżej średniej ruchomej z 1000 sesji.

Okazało się były to siły względne (w czyli wykresy typu kurs akcji X w stosunku do cen kontraktów terminowych na miedź) następujących spółek: Asseco Poland, Atrem, Boryszew, Capital Partners, Comarch, Enea, Elektrotim, Erbud, Immobile, Lena, Netmedia, Mercor, Procad, Ropczyce i TIM.

Zastanawiam się: jak zachowają się kursy akcji wyżej wymienionych spółek w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Przy okazji tytułem przykładu chciałbym zaprezentować wykres kursu akcji spółki Ropczyce do cen kontraktów terminowych na miedź.

ROPCZYCE/MIEDŹ 

ROPCZYCE-MIEDZ

Średnią ruchomą z 500 sesji zaznaczyłem na czerwono a średnią ruchomą z 1000 sesji zaznaczyłem na czarno.

Sławomir Kłusek, 11 sierpnia 2015 roku

Czym jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ?

Wersja w PDF

POROWNANIE-8-MIESIECY

Wersja w Word

POROWNANIE-8-MIESIECY

Jaki mam zamiar związany z prowadzeniem rubryki ,,Wykres do przemyślenia” ?

ZAMIAR

Wersja w PDF

ZAMIAR

Wersja w Word

0