17-02-2017

Kurs akcji spółki Mostostal Płock przed sporą szansą na wzrosty

Mostostal Płock został wprowadzony do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 31 lipca 2016 roku. Z najnowszych wyliczeń wynika, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 18,8 punku procentowego od WIG-u. Jak będzie w przyszłości ? czas pokaże.

http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2017/02/RAPORT-TYGODNIOWY-13-02-20171.pdf

(str.9-15)

Po tym krótkim wstępie pragnę zauważyć, że kurs akcji tej budowlanej spółki wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna, zwanego w tym przypadku także tak zwanym brzydkim podwójnym dnem. Pojęcie brzydkiego podwójnego dna zostało użyte w literaturze giełdowej przez Thomasa Bulkowskiego. Bardzo cenię jego książki pisane żywnym, ciekawym językiem.

Thomas Bulkowski, uznawany za jednego z najwybitniejszych znawców analizy wykresów  pojęcie tak zwanego ,,brzydkiego podwójnego dna” opisuje w książce ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114.

Przez owo ,,brzydkie podwójne dno” rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna, w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka pierwszego o co najmniej 5 %. Sformułowanie ,,co najmniej 5 %” dosłownie rzecz biorąc oznacza, że może być to także 10,2 czy powiedzmy 23,6 %.

Gdyby formacja owego brzydkiego podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji spółki Mostostal Płock powinien wzrosnąć do 15 złotych i 44 groszy. Warto przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybiciu z formacji podwójnego dna.

MOSTOSTAL PŁOCK 

MOSTOSTAL-PLOCK

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Należy przypomnieć, że formacja podwójnego dna (także brzydkiego podwójnego dna) jest formacją zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

W związku z powyższym należy wyrazić przekonanie, że istnieje szansa na to, że mogą nas czekać większe wzrosty kursu akcji spółki Mostostal Płock, niż do 15 złotych i 44 groszy.

Może czasem pojawić się pytanie: jak to ? dlaczego kurs akcji spółki Mostostalu Płock miałby rosnąć skoro nakłady sytuacja w zakresie nakładów inwestycyjnych jest w naszym kraju niezbyt korzystna a Mostostal Płock to przecież spółka budowlana.

Otóż warto zauważyć, że sytuacja na rynku akcji jest swoistym barometrem przyszłego stanu krajowej aktywności gospodarczej. Z badań prowadzonych przez obecnego członka Rady Polityki Pieniężnej dr hab. Eryka Łona wynika, że w wielu krajach występuje dodatnia korelacja pomiędzy stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku T a realną zmianą PKB (oraz innych zmiennych makroekonomicznych) w roku T+1.

Nie wykluczam więc, że jeżeli (a tak przewiduję) w 2017 roku zachowanie indeksu WIG czy WIG20 będzie wyraźnie lepsze, niż w 2016 roku to w związku z powyższym dynamika aktywności gospodarczej w roku 2018 będzie w naszym kraju korzystniejsza, niż w roku 2017.

W tym kontekście zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem ówczesnego dr. (a obecnie dr hab.) Eryka Łona z 2003 roku  ,,Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej”

http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2005_03_02.pdf

Sławomir Kłusek, 17 lutego 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0