23-09-2016

Kurs akcji Efektu po wybiciu z bardzo dużej formacji podwójnego dna stoi przed szasną na wzrost kursu z 24 złotych i 73 groszy do 36 złotych i 21 groszy

Spółka Efekt jest jedną z pierwszych spółek, których akcje pojawiły się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy akcje spółki były przedmiotem obrotu w dniu 22 kwietnia 1993 roku. Na przestrzeni okresu 1993-2016 kurs spółki znajdował się generalnie rzecz biorąc w trendzie bocznym.

W tym roku w dniu 15 lutego spółka Efekt została przeze mnie umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Oznacza to, że pojawiło się szereg różnego typu czynników technicznych, fundamentalnych i psychologicznych, które stwarzają szansę na to, że kurs akcji spółki Efekt może się zachowywać stosunkowo mocno w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Popatrzmy na wykres. Doszło na nim do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna. Układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia ruchoma z 500 sesji znajduje się w trendzie wzrostowym i znajduje się poniżej rosnącej średniej ruchomej z 200 sesji zaznaczonej kolorem niebieskim a ta z kolei znajduje się poniżej rosnącej zaznaczonej kolorem żółtym średniej ruchomej ze 100 sesji.

Z punktu widzenie wskaźnika Cena/Zysk netto akcje spółki notowane są na bardzo niskim atrakcyjnym poziomie. Poziom tego wskaźnika wynosi bowiem 5,6. Generalnie rzecz biorąc dzieje się tak, że im niższy poziom tego wskaźnika tym lepsze zachowanie kursu akcji danej spółki w przyszłości.

Biorąc to pod uwagę można oczekiwać, że pojawia się szansa na to, aby wspomniana formacja podwójnego dna zrealizowała się. Gdyby do tego doszło kurs musiałby wzrosnąć do 36 złotych i 21 groszy, czyli o 46,4 %.

EFEKT

efekt

Czy do tego dojdzie ? -czas pokaże. W każdym razie wedle najnowszych danych Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 21,6 punku procentowego od WIG-u.

Sławomir Kłusek, 23 września 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0