18-09-2022

Ile wynosiła średnia 12-miesięczna zmiana indeksów: WIG, mWIG40, sWIG80 oraz indeksu cenowego PL Stocks Price po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowych w okresie funkcjonowania tych indeksów ?

7 września 2022 roku w 8 rocznicą utworzenia strony http://analizy-rynkowe.pl/ opublikowałem opis stworzonej przez siebie metody kota giełdowego. Generalnie sprowadza się ona do tego, że na podstawie specyficznego układu 3 średnich generowane są sygnały kupna a pozycja długa zamykana jest po 12 miesiącach.

http://analizy-rynkowe.pl/kot/

W artykule z 7 września tego roku opublikowałem nie tylko opis metody, lecz także przetestowałem tą metodą na przykładzie indeksu S&P500 dla danych za okres ostatnich 100 lat. Dziś postanowiłem przetestować metodę kota giełdowego dla 4 polskich indeksów giełdowych.

Pierwszym z tych indeksów jest najważniejszy polski indeks WIG, drugim indeks średnich spółek mWIG40, trzecim indeks małych spółek sWIG80 a czwartym indeks cenowy PL Stocks Price. Ten ostatni jest indeksem, w skład którego wchodzą wszystkie spółki, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych albo na rynku New Connect.

Jakie są wyniki testów ? Generalnie wydaje mi się, że całkiem interesujące. Pragnę tylko dodać, że badania te przeprowadziłem na danych z całego okresu istnienia danego indeksu.

Średnia 12-miesięczna zmiana indeksu WIG po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowego ukształtowała się na poziomie 13,2 %.

Odpowiednie obliczenia przedstawiłem w poniższym pliku.

WIG-KOT

Średnia 12-miesięczna zmiana indeksu mWIG40 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowego ukształtowała się na poziomie 25,2 %.

Odpowiednie obliczenia przedstawiłem w poniższym pliku.

MWIG40-KOT

Średnia 12-miesięczna zmiana indeksu sWIG80 po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowego ukształtowała się na poziomie 52,4 %.

Odpowiednie obliczenia przedstawiłem w poniższym pliku.

SWIG80-KOT

Średnia 12-miesięczna zmiana indeksu cenowego PL Stocks Price po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą kota giełdowego ukształtowała się na poziomie 56,1 %.

Odpowiednie obliczenia przedstawiłem w poniższym pliku.

IC-KOT

ławomir Kłusek, 18 września 2022 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

5+