14-08-2015

Jeżeli powtórzą się dotychczasowe prawidłowości sezonowe to bardzo możliwe, że jeszcze przed końcem października 2015 roku ujrzymy WIG 20 na poziomie 2 525,53 pkt.

Jeżeli powtórzą się dotychczasowe prawidłowości sezonowe to bardzo możliwe, że jeszcze przed końcem października 2015 roku ujrzymy WIG 20 na poziomie 2525,53 pkt.

Na rynkach akcji mamy do czynienia ze zjawiskiem sezonowości.

Jednym z przejawów tego zjawiska jest to, że o ile okres od końca października danego roku do końca kwietnia roku następnego jest stosunkowo korzystny dla posiadaczy akcji, o tyle okres od końca kwietnia do końca października jest dla posiadaczy akcji stosunkowo niekorzystny.

Mimo wszystko jednak także w tym okresie ,,słabszym” (od końca kwietnia do końca października) zdarza się, że pojawia się przynajmniej jedna fala wzrostowa od następującego wcześniej minimum do następującego później maksimum.

W swych artykułach na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ wielokrotnie przywoływałem przykład tak zwanego 4-letniego amerykańskiego cyklu prezydenckiego, który jak sama nazwa wskazuje składa się z 4 lat, którymi są: rok bezpośrednio następujący po poprzednich wyborach prezydenta USA (rok pierwszy), rok drugi po poprzednich wyborach (rok drugi), rok bezpośrednio następujący przed następnymi wyborami (rok trzeci) oraz rok wyborczy (czyli rok czwarty).

W 2015 roku mamy do czynienia z tak zwanym rokiem przedwyborczym, czyli rokiem trzecim. Postanowiłem sprawdzić, ile w ujęciu procentowym wynosiła długość maksymalnej fali wzrostowej od następującego wcześniej minimum do następującego później maksimum w okresie od końca kwietnia do końca października roku trzeciego, czyli roku przedwyborczego w USA w przypadku indeksu WIG 20.

Dlaczego postanowiłem do sprawdzić ? Otóż z różnych badań wynika, ze przebieg amerykańskiego cyklu prezydenckiego wywiera istotny wpływ na zachowanie indeksów giełdowych w różnych krajach.

Z punktu widzenia amerykańskiego cyklu prezydenckiego latami przedwyborczymi były: rok 1995, 1999, 2003, 2007 oraz 2011.

Popatrzmy teraz na wykresy WIG 20 pokazujące okres pomiędzy końcem kwietnia do końca października poszczególnych tych 5 lat.

Rok 1995

WIG20-1995

W okresie pomiędzy wcześniejszym minimum a późniejszym maksimum WIG 20 wzrósł o 28,3 %

Rok 1999

WIG20-1999

W okresie pomiędzy wcześniejszym minimum a późniejszym maksimum WIG 20 wzrósł o 18,6 %

Rok 2003

WIG20-2003

W okresie pomiędzy wcześniejszym minimum a późniejszym maksimum WIG 20 wzrósł o 54,0 %

Rok 2007

WIG20-2007

W okresie pomiędzy wcześniejszym minimum a późniejszym maksimum WIG 20 wzrósł o 17,7 %.

Rok 2011

WIG20-2011

W okresie pomiędzy wcześniejszym minimum a późniejszym maksimum WIG 20 wzrósł o 15,5 %

Na podstawie powyższych wyliczeń można wysunąć wniosek, że w okresie od końca kwietnia do końca października roku przedwyborczego z punktu widzenia amerykańskiego czteroletniego cyklu prezydenckiego dochodziło dotychczas do jednej fali wzrostów WIG-u 20 od wcześniejszego minimum od późniejszego maksimum o wielkości co najmniej 15,5 %.

Obecny rok (2015) jest z punktu widzenia amerykańskiego cyklu prezydenckiego także rokiem przedwyborczym.

Jeżeli założyć, że 22 lipca 2015 roku zostało ustanowione minimum w przypadku WIG-u 20 to można oczekiwać, że w okresie do końca października 2015 roku w pewnym momencie zobaczymy WIG20 na zamknięciu notowań na poziomie co najmniej 2525,53 pkt.

wig 20 – sytuacja obecna

WIG20-2015

W takim bowiem przypadku skala wzrostów od minimum z 22 lipca a owym teoretycznym maksimum na poziomie 2525,53 pkt. wynosiłaby 15,5 %.

Sławomir Kłusek, 14 sierpnia 2015 roku

0