23-11-2015

Jakie są pożytki z silnie spadkowej sesji ? (przykład zachowania kursu akcji spółki Polnord)

Paradoksalnie w pewnym sensie lubię takie sesje, jak ta dzisiejsza.

Cieszy mnie nie tyle sam silny spadek WIG20 (o 2,0 %), gdyż wolałbym, aby indeks ten już zaczął zwyżkować…

Tym co lubię w tego typu sesjach, jak dzisiejsza jest to, że w ich trakcie uwidacznia się relatywna siła akcji pewnych spółek.

Zakładam bowiem, że jeżeli w trakcie takiej silnie spadkowej (z punktu widzenia indeksu WIG20) sesji akcje danej spółki wzrosły, to tym bardziej, gdy WIG20 zacznie wreszcie rosnąć (a sądzę, że wkrótce to z uwagi na szereg czynników nastąpi) akcje tej spółki pójdą w górę i to znacznie.

Oczywiście z tej racji, że prowadzę rubrykę ,,Wykres do przemyślenia” szczególnie interesuje mnie zachowania kursów akcji wprowadzonych do tej rubryki, szczególnie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Zgodnie bowiem z deklaracją umieszczaną w ostatnich numerach ,,Raportu Tygodniowego” spółki wprowadzone na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” otaczam szczególną opieką intelektualną.

Z grona tych właśnie spółek pragnę dziś wyróżnić spółkę Polnord.

Kurs akcji tej spółki wzrósł o 3,5 %.

Proszę popatrzeć na poniższy wykres. Można zauważyć, że wciąż nie wypełniła się w przypadku wykresu akcji spółki Polnord formacja podwójnego dna.

POLNORD

POLNORD

Gdyby miała się wypełnić kurs powinien zwyżkować do 17 złotych i 47 groszy, czyli o 49,4 %.

Sławomir Kłusek, 23 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0