23-02-2018

Inwestorzy zainteresowani akcjami dużych banków mogą przekierowywać swe kapitały z akcji PKO BP w kierunku akcji Banku Handlowego

Spoglądając na wykres kursu akcji PKO BP hipotetyczny inwestor Zenobiusz zaniepokoił się jego wyglądem. Dostrzegł na nim formacje harami w pobliżu oporu. Co ważne formacja ta utworzyła się w sytuacji, gdy oscylator stochastyczny znalazł się w strefie wykupienia.

PKO BP

PKO-BP

Podzielam zaniepokojenie hipotetycznego inwestora Zenobiusza. Ta mieszanka ,,opór, wykupienie oscylatora stochastycznego oraz formacja harami” ma wyraźny wydźwięk pro-spadkowy.

Warto zastanowić się nad takim oto pytaniem: ,,co będą czynić duzi inwestorzy zainteresowani sektorem bankowym ?”. W kierunku których banków będą przesuwać swe kapitału.

Przyznam, że jestem skłonny przyjąć, że mogą oni przekierowywać swe kapitału z akcji PKO BP  w kierunku akcji Banku Handlowego.

BANK HANDLOWY/PKO BP 

HANDLOWY-PKO-BP

Popatrzmy na wykres siły względnej Bank Handlowy/PKO BP. Dostrzec można na nim formacje harami w pobliżu wsparcia. Co ważne formacja ta utworzyła się w sytuacji, gdy oscylator stochastyczny znalazł się w strefie wyprzedania.

Ta mieszanka ,,wsparcie, wyprzedanie oscylatora stochastycznego oraz formacja harami” ma wyraźny wydźwięk pro-wzrostowy. 

Nie wykluczone więc, że w perspektywie średnioterminowej kurs akcji Banku Handlowego będzie się zachowywać lepiej od kurs akcji Banku Handlowego

BANK HANDLOWY

HANDLOWY

Najbliższy opór na wykresie kursu akcji Banku Handlowego przebiega na poziomie 90 złotych i 50 groszy.

Sławomir Kłusek, 23 lutego 2018 roku

9

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

6+