30-10-2015

Indeks sWIG80 przed szansą na wzrost o 5,3 %

Indeks małych spółek sWIG80 jest w tym roku wyraźnie silniejszy, niż indeks dużych spółek WIG20.

W ostatnich dniach na sile względnej sWIG80/WIG20 doszło wręcz do przebicia historycznego maksimum.

W tym kontekście warto się przyjrzeć samemu indeksowi sWIG80.

Po pierwsze można zauważyć, że przebita została spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z maja oraz sierpnia 2015 roku.

SWIG80

SWIG80-WYKRES-1

Po drugie indeks znajduje się powyżej wzrostowej linii trendu poprowadzonej przez dołki z sierpnia oraz grudnia 2014 roku.

SWIG80

SYGNITY-WYKRES-DRUGISWIG80-WYKRES-2

Po trzecie: na wykresie indeksu sWIG80 nie wypełniła się wciąż formacja nietypowego podwójnego dna.

SWIG80

SWIG80-WYKRES-3

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu indeksu sWIG80 do 14 285,83 pkt., czyli o 5,3 %.

Warto przy okazji przypomnieć, że osobiście wyróżniam pojęcie typowego oraz nietypowego podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Na przykładzie indeksu sWIG80 chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom indeksu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Sławomir Kłusek, 30 października 2015 roku

0