30-07-2015

Indeks średnich spółek mWIG40 –tam też dostrzegam nietypową formację podwójnego dna !

W swych różnych tekstach wskazywałem, iż osobiście wyróżniam formację typowego podwójnego dna oraz formację nietypowego podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Analizując 4 podstawowe indeksy opisujące sytuację na polskim rynku akcji (WIG,WIG20,mWIG40 oraz sWIG80) zauważyłem, że w przypadku indeksu średnich spółek mWIG40 mamy do czynienia z niewypełnioną jeszcze formacją podwójnego dna i to sporych rozmiarów.

MWIG40

MWIG40

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu indeksu mWIG40 o 13,9 %.

Warto zauważyć, że spośród spółek z tego indeksu w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znalazły się dotychczas: Boryszew, CD Projekt oraz Stalprodukt.

Sławomir Kłusek, 30 lipca 2015 roku

0